Poveži se putem

Žepče

Video: Pogledajte video-prilog FTV o Odboru za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče

Objavljeno

-

Odbor za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče osnovan je u oktobru 2015. godine sa namjerom da se unaprijedi funkcionisanje lokalnog tržišta rada i doprinese njegovom usklađivanju sa obrazovnim sistemom.

Tehnički koordinator Odbora je Razvojna agencija Žepče. U 2016. godini počinje izrada Lokalnog plana zapošljavanja općine Žepče. Ovaj lokalni akcioni plan obuhvatit će programe i mjere aktivne politike za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u općini Žepče, odgovornosti i nadležnosti, način finansiranja, dinamiku izvršenja, mjere praćenja.

Mediji su pokazali veliki interes za ovim aktivnostima.

U nastavku slijedi video-prilog naših kolega sa Federalne televizije koji govori o Odboru za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal