Poveži se putem

ZDK

Vlada ZDK donijela novu Uredbu o zapošljavanju u javnom sektoru

Objavljeno

-

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 20. sjednici donijela je Uredbu o zapošljavanju u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, kojom je precizno definisana oblast prijema u radni odnos u javnom sektoru u ovom kantonu, kako bi se omogućila potpuna transparentnost i dosljedna primjena zakonskih odredaba.

Analizom primjene prethodne Uredbe uočene su manjkavosti i prostor za zloupotrebe, a na neke od zloupotreba ukazao je i Ured za reviziju FBiH koji je, naprimjer, u Izvještaju o finansijskoj reviziji JU Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu naveo da je u ovoj ustanovi na osnovu prethodne Uredbe u toku pandemije virusa COVID-19 bez javnog oglašavanja vršen prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, jer je ZZO tretiran kao zdravstvena ustanova.

Primjer zloupotrebe prethodne Uredbe uočen je i u JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona, koje je bez javnog oglašavanja zapošljavalo radnike na određeno vrijeme, i to pretežno iste radnike iz godine u godinu, iako je postojala nesporna potreba za njihovim zapošljavanjem na neodređeno vrijeme.

Konačno, Krizni štab Ministarstva zdravstva je u januaru ove godine zauzeo stav da je potrebno donijeti novu Uredbu kojom će se na drugačiji način urediti izuzeci od obaveze javnog oglašavanja koji se odnose na zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama na području ovog kantona, s obzirom da su utvrdili da je smanjen broj pacijenata oboljelih od COVID-19.

Tako je novom Uredbom prijem radnika na određeno vrijeme u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, pa i u zdravstvenim ustanovama – bolnicama i domovima zdravlja, omogućen bez javnog oglašavanja za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti i to jednokratno do 120 dana isključivo ako se radi o poslovima koji ne trpe odlaganje.

Na ovaj način je značajno olakšan nadzor nad primjenom Uredbe, koji će vršiti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, a precizirane su i kaznene odredbe za poslodavca i odgovorno lice.

Advertisement

U postupku izrade Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu dobijena su pozitivna mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu, Sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva finansija.

Press služba ZDK

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal