Poveži se putem

ZDK

Vlada ZDK isplatila dodatnih 1,5 miliona KM za izmirenje pravosnažnih sudskih presuda

Objavljeno

-

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona doznačilo je ASA banci d.d. Sarajevo sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM na ime izmirenja pravosnažnih sudskih presuda po kolektivnom ugovoru sa pozicije “Izvršenje sudskih presuda”. Isplata sredstava počela je jučer, a prema hronološkom redoslijedu dospjelih rješenja u ASA banci.

Radi se o iznosu koji je Zeničko-dobojski kanton dužan predvidjeti za ovu namjenu za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret budžeta, shodno Zakonu o izvršnom postupku FBiH koji propisuje da iznos ne može biti manji od 0,3 posto ukupno planiranih prihoda u budžetu.

Pored toga, na budžetskoj poziciji “Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan” u 2024. godini planirano je 14.000.000,00 KM, a u skladu s Akcionim planom za izmirenje sudskih izvršnih presuda koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela 2019. godine, a prihvaćen je od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Po ovom planu, Zeničko-dobojski kanton se obavezao da u vremenskom razdoblju od 22 godine izmiri obaveze po osnovu sudski izvršnih presuda po tužbama zaposlenih koji primaju platu iz budžeta ovog kantona – prosvjetara, policije te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi, od kojih su najstarije presude datirale iz 2004. godine. U trenutku donošenja plana ove obaveze su iznosile oko 300 miliona KM, od čega je polovina iznos glavnice a drugi dio pripadajuća kamata.

  • Prema Akcionom planu, zaključno s 2023. godinom izvršeno je ukupno 54.000.000,00 KM. Nakon realizacije iznosa od 1.500.000,00 KM, preostale obaveze kantona za izvršne sudske presude iznose 140.538.715,88 KM (glavnica, troškovi izvršenja i parnični troškovi), uvećano za pripadajuće kamate koje se obračunavaju na dan isplate – rekla je ministrica finansija Dženana Čišija.

Navela je da će planirani iznos po Akcionom planu za 2024. godinu od 14.000.000,00 KM, biti realizovan do kraja ove godine.

Press služba ZDK

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal