Poveži se putem

ZDK

Za stambeno zbrinjavanje boraca Vlada ZDK odobrila 710.650,40 KM – Žepče dobilo 114.000 KM

Objavljeno

-

Jedno od prava koje po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ostvaruju pripadnici branilačke populacije sa područja Zeničko-dobojskog kantona  je i pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju.

Uredbom o pomoći u rješavanju stambenog pitanja  branilaca i članova njihovih porodica, koju je donijela Vlada Kantona, utvrđeni su uvjeti, način i postupak realizacije ovog prava.

Oglasom objavljenim 17.06.2015. godine na web stranici Kantona i oglasnim pločama  gradske/općinskih službi za branilačko-invalidsku zaštitu i dostavljenim kantonalnim branilačkim udruženjima, obaviješteni su zainteresovani pripadnici branilačke populacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja.

Nadležne službe grada/općina izvršile su obradu predmeta te iste sa prijedlogom za odobravanje sredstava proslijedile Komisiji Ministarstva za boračka pitanja u skladu sa važećom Uredbom,  na dalje rješavanje.
Važno je napomenuti da je Komisija shodno dinamici pristizanja predmeta  obrađivala i upućivala Vladi na usvajanje.  

Na 34. sjednici Vlade kantona,održanoj 16.11.2015. godine, doneseni su  zaključci o odobravanju pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica u iznosu od 173.450,40 KM. Vlada  je do sada u više navrata na svojim sjednicama donosila ovu vrstu zaključaka.Ukupno odobrena sredstva za ovu namjenu su 710.650,40 KM.

Advertisement

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama za sada izgleda ovako: grad Zenica 27.000 KM, općina Breza  44.582,80 KM, općina Kakanj  57.867,57 KM, općina Maglaj  42.000 KM, općina Tešanj  15.000 KM, općina Usora  42.700 KM, općina Vareš  73.000 KM, općina Visoko  106.500 KM, općina Zavidovići  188.000 KM  i općina Žepče 114.000 KM.

Realizacijom ove zakonom utvrđene obaveze i opredjeljivanjem sredstava kantonalnog budžeta u ovu svrhu, Ministarstvo i Vlada nastoje omogućiti braniocima sa područja  Kantona minimalne uvjete stanovanja odnosno pružiti podršku u rješavanju stambenog zbrinjavanja pripadnika branilačke  populacije.

Ministarstvo za boračka pitanja

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal