Poveži se putem

ZDK

Zaključci 47. sjednice Skupštine ZDK

Objavljeno

-

Jučer, 29.07.2022. godine, održana je 47. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. U okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je utvrdila svoje mišljenje. Utvrđeno Mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Skupština je u skraćenom postupku razmatrala Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu i tom prilikom je donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, a istim izmijenjeni prihodi iznose 463.948.200 KM, dok ukupni izmijenjeni rashodi iznose 434.908.358 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 29.039.842 KM, odnosno istim je predviđen tekući suficit. Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu uvećavaju Budžet na prihodovnoj strani za 38.628.300 KM i rashodovnoj strani za 36.445.150KM.


Skupština je potom, takođe u skraćenom postupku, razmatrala i donijela Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, kako bi se omogućilo izvršenje donesenih izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
Zastupnici su donijeli Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Dan Zeničko-dobojskog kantona ustanovljen je 2013. godine, a obilježava se 29. avgusta na dan kada je 1189. godine potpisana Povelja bosanskog Kulina bana kao najstariji sačuvani pisani dokument koji je potvrda državnosti bosanske države, jezika i kulture, ali i najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda. Programom obilježavanja, Svečana sjednica Skupštine je planirana za 29.08.2022. godine.


U okviru pete tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluke o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona. Priznanja će biti uručena na Svečanoj sjednici Skupštine Kantona, a ovogodišnji dobitnik Povelje Zeničko-dobojskog kantona je Huseyin Kansu, koji je proglašen počasnim građaninom Zeničko-dobojskog kantona, uz obrazloženje da je imenovani tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dao veliki doprinos u organizaciji humanitarne pomoći za stanovnike Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona. Iz obrazloženja Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona se može vidjeti da je isti posebno pomagao ranjenima tokom rata prilikom njihovog liječenja u Turskoj, da je zaslužan za veliki broj realiziranih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je pomagao Univerzitet u Zenici da uspostavi saradnju sa univerzitetima u Turskoj, pomagao je i povezivanju privrednika dvije zemlje, a jedna od važnijih investicija u Bosni i Hercegovini je ulaganje u kompaniju „Natron“, gdje je pomogao da se ostvare kontakti sa investitorom iz Turske. Pomogao je izgradnje džamija u Tešnju i Maglaju, a jedan je od vakifa medrese „Osman ef. Redžović“ u Visokom. Ovogodišnji laureati i dobitnici Plakete Zeničko-dobojskog kantona su: Šefik Džaferović, Gordana Ristović-Muslija, Faruk Midžić, Jasmin Mrkonja, Halil Mehtić, Zvonko Grbavac, Udruženje „Forum građana Zenica“, Kemal Mahmutefendić-posthumno. Laureatima su Plakete Zeničko-dobojskog kantona dodijeljene kao priznanje za izuzetan doprinos u oblastima društvenih djelatnosti, sporta, nauke, humanitarnog rada, umjetnosti, medicine i privrede.


U daljem radu Skupština je donijela Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka, a u konačnici je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš za period 2018. do 2038. godine.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal