Poveži se putem

BiH

Zenica i Jajce dobijaju status grada

Objavljeno

-

Vlada Federacije BiH je protekle sedmice utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila nacrte zakona o uspostavljanju grada Zenica i grada Jajce. Ovi zakoni se temelje na odredbama Ustava Federacije BiH kojima je predvidjeno da se za podrucje dvije ili vise opcina, koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama gradjana, formira grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave. U Nacrtu zakona su pojedinacno nabrojana naselja (81) od kojih se sastoji grad Zenica, kao pravni sljednik opcine Zenica, koji predstavlja jedinicu lokalne samouprave, sa svojstvom pravne osobe. Samoupravni organi grada Zenica su gradsko vijece i gradonacelnik, ciji je izbor takodjer propisan ovim zakonom. Opcina Zenica je velika urbana konglomeracija s visokim stepenom urbanizacije, razvijenom infrastrukturom, velikim brojem stanovnika i sjediste je Zenicko-dobojskog kantona. Osim toga, Zenica postaje univerzitetski centar, a i prisutni trendovi u gradu ukazuju na potrebu promjene statusa u grad kao jedinicu lokalne samouprave s jacim uticajem. Utvrdjujuci Nacrt zakona koji se odnosi na Jajce, Vlada je posla od cinjenice da ova sadasnja opcina, kao jedinica lokalne samouprave, predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovnistva, te da ima vise od 30.000 stanovnika, od kojih najmanje 10.000 zivi u gradskom sredistu. Pri tome je uzet u obzir prijeratni razvoj i znacaj Jajca, kako u historijskom tako i u kulturoloskom pogledu. Opcina Jajce je opcina od posebnog historijskog i kulturnog znacaja. Komisija za ocuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je u Jajcu cak 24 nacionalna spomenika. Tu se isticu Mitreum, svetiste Mitrasu, nepobjedivom Bogu Sunca perzijskog porijekla iz perioda Rimskog carstva, zatim Katakombe, tvrdjava Jajce s cjelinom spomenika, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Esme Sultanije dzamije, Sinan-begova i Okica dzamija, graditeljska cjelina Crkve sv. Marije s tornjem Sv. Luke i drugi. Stara gradska jezgra Jajca je kandidirana za uvrstavanje na listi svjetske bastine pod zastitom UNESCO-a. Vazno je istaknuti da za provodjenje ovih zakona nije potrebno osigurati sredstva iz Budzeta Federacije BiH. (FENA)

Nastavi čitati
Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal