Poveži se putem

ZDK

Zloupotreba društvenih mreža na području ZDK

Objavljeno

-

Skupštinska komisija za nadzor rada policije Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je pojavu, mogućnosti i načine zloupotrebe društvenih mreža i uticaja takvih radnji na sigurnost građana, kao i postojanja pravnog osnova i odgovarajućih mehanizama, te kadrovskih, materijalno-tehničkih i drugih resursa za sprječavanje, otkrivanje i procesuiranje počinilaca.

Komisija za nadzor rada policije zatražila je od kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova da u saradnji sa Upravom policije, u roku od 30 dana, pripremi cjelovitu informaciju o pojavi zloupotrebe društvenih mreža i njenom uticaju na sigurnost građana.

Ova informacija treba da sadrži pregled evidentiranih, prijavljivanih i obrađenih slučajeva zloupotrebe društvenih mreža s naglaskom na pojave društveno-štetnih ponašanja i protivpravnih djelovanja, koja se ogledaju kroz upućivanje prijetnji po život i imovinu, širenje govora mržnje, šovinizam, ksenofobiju, te laži i vrijeđanja koja mogu urušiti integritet, dignitet i sigurnost svakog građanina.

Istovremeno Komisija za nadzor rada policije traži od nadležnih policijskih i pravosudnih organa da predlože odgovarajući set mjera vezanih za osiguranje materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa, koji će omogućiti kvalitetno obavljanje svih poslova vezanih za sprječavanje zloupotreba društvenih mreža i otkrivanje počinilaca takvih djela kojima se vrši navedena zloupotreba.

Upućen je i poziv nadležnim organima da ispitaju eventualnu krivičnu ili prekršajnu odgovornost svih onih lica koji su i dosad zloupotrebljavali društvene mreže i da poduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti.

U svom saopćenju ističe Komisija za nadzor rada policije podržava slobodu izražavanja, slobodu govora, slobodu štampe i pravo na demokratsko izražavanje mišljenja, uz ograničenja koja štite moralni i ljudski integritet drugih i preveniraju svaku vrstu javnih uvreda i nasilja.

Advertisement

Upućen je i poziv nadležnim organima i institucijama da kroz određenu saradnju i edukativno-preventivne programe utiču na suzbijanje svake vrste zloupotrebe društvenih mreža, a nakon dobijanja informacija od kantonalnog MUP-a komisija će obavijestiti javnost o svim daljnjim aktivnostima vezano za zloupotrebe društvenih mreža i ugrožavanje sigurnosti građana.(enb)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal