Poveži se putem

ZDK

Akcija pošumljavanja povodom 21. marta, Dana šuma

Objavljeno

-

Povodom 21. marta – Međunarodnog dana šuma, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Šumskoprivrednim društvom Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići, svake godine, već tradicionalno, organizuje zajedničku akciju pošumljavanja.

Tim povodom će i ove godine, širom Zeničko-dobojskog kantona, biti pošumljene nove površine, ali će također biti organiziran i obilazak ranije podignutih šumskih kultura.

Poseban naglasak će biti na kulturama iz 2011. godine koja je obilježena kao Međunarodna godina šuma.

Međunarodni dan šuma će ove godine biti organiziran u sljedećim mjestima: Tešanj, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Kakanj, Zenica, Visoko, Vareš i Olovo.

Za područje Zenice pošumljavanje će biti organizirano u petak 21.03.2014. godine, na lokalitetu: G.J. Babino-Gračanica, područje sela Jurjevići gdje očekujemo dolazak medija kako bi javnost bila upoznata sa navedenim aktivnostima. Istoga dana izvršiće se obilazak ranije pošumljene površine na lokalitetu: G.J. Stranjanska rijeka, na području Zmajevca.

Polazak za predstavnike Vlade Zeničkodobojskog kantona i drugih zvanica planiran je u 1030 sati ispred zgrade Kantona.

Advertisement

Podsjećamo da koncept Svjetskog dana šuma potječe iz 1971. godine kada je na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije odlučeno da se prvi dan proljeća obilježava kao Svjetski dan šuma. UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je podržala ovu ideju koja istinski doprinosi povećanju svijesti o važnosti i očuvanju šuma.

I u Bosni i Hercegovini sve više sazrijeva shvatanje o važnosti šuma, posebno onih općekorisnih funkcija šuma koje direktno doprinose ukupnom zdravlju stanovništva.

Šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini zauzimaju oko 53% površine države, te se Bosna i Hercegovina ubraja u najšumovitije zemlje Europe. U Zeničko-dobojskom kantonu ta površina iznosi 56% ukupne površine Kantona. Pri tome su najzastupljenije visoke šume bukve, hrasta, jele, smrče i bora.

Pozivamo Vas da 21. Mart – Međunarodni dan šuma obilježimo sadnjom sadnica drveća u svojoj okolini, dajući time svoj doprinos svijetlijoj budućnosti sadašnjih, ali i budućih generacija.

Svi smo pozvani da čuvamo naše šume i to svakoga dana u godini, jer to je naš najvrijedniji prirodni resurs i naš zalog za bolju budućnost.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal