Poveži se putem

Žepče

Audio i foto: Održana 9 redovna sjednica OV Žepče

Objavljeno

-

Nakon ljetne pauze, danas su vijećnici OV Žepče ponovo sjeli u svoje klupe na 9.redovnoj sjednici ovog tijela. Sjednici su se odazvala 23, od ukupno 25 vijećnika. Na Dnevnom redu našlo se 15 tačaka o kojima se raspravljalo, a najviše pažnje izazvala je treća tačka koja se odnosila na poskupljenje grijanja i kanalizacije.

Povodom ovog najavljenog poskupljenja, sjednicu Općinskog vijeća došla je pratiti nekolicina nezadovoljnih građana, koji zbog nedostatka prostora nisu mogli ostati u Sali, te se postigao dogovor da ostane 5 građana koji će zastupati interese svih nezadovoljnih. Klub vijećnika SDP Žepče zahtijevao je da se treća tačka Dnevnog reda, o najavljenim poskupljenjima, ne razmatra, no većina je bila protiv, nakon čega je usvojen Dnevni red i pristupljeno je vijećničkim pitanjima.

Prva tačka Dnevnog reda bila je Izvješće o izvršenju Budžeta Općine Žepče za period od prvog do šestog mjeseca tekuće godine. Budžet za prvih 6 mjeseci izvršen je planiranom dinamikom od 48,5 %, te je kao takav i usvojen Izvještaj sa 19 glasova za, 3 protiv i 1 uzdržan.

Druga tačka se odnosila na Prijedlog Odluke o dodjeli javnju priznanja povodom Dana općine. Obzirom da se na raspisani konkurs za dodjelu nagrade Općine Žepče nije niko prijavio, tako ove godine i neće biti dodjeljivanje godišnje i nagrade za životno djelo.

Treća tččka izazvala je burne reakcije, to jeste Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Cjenovnika komunalnih usluga, tačnije grijanja i kanalizacije. Direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče obrazložio je razlog poskupljenja, koji leži u samom poskupljenju uglja. Dosadašnja cijena uglja iznosila je 60 KM, dok je ove godine 94 KM. Ovo preduzeće tokom jedne grijne sezone utroši oko  4.000 tona, što bi po pomenutoj cijeni stvorilo gubitke u iznosu oko 120.000,00 KM. Iako je Menadžment u saradnji sa Općinom pokušavalo iznaći rješenja da se namiri pomenuti gubitak, najzad se moralo pristupiti povećanju cijena grijanja i kanalizacije. Dosadašnja cijena gradskog grijanja iznosila je 2,00 KM/m2, a nova cijena će biti 2,50 KM/m2 +PDV. Obzirom da ni to nije dovoljno da se pokriju troškovi, donesena je Odluka da se poveća i cijena usluge otpadnih voda – kanalizacije, koja je godinama ista, bez obzira što je Općina obezbijedila i kolektor i prečistač otpadnih voda, što takođe iziskuje troškove. Predloženo je da se cijena poveća na 35% cijene utrošene vode po domaćinstvu.

Advertisement

Za govornicom je uslijedila burna rasprava. U ime nezadovoljnih građana za govornicom se obratio Halil Purak,  koji je ukazao na veliki broj penzionera sa minimalnim primanjima, kojima će navedeno poskupljenje biti težak udar na, ionako,  siromašan džep. Ispred kluba SDP-a obratio se vijećnik Elvis Botić koji je zahtijevao od općinskog načelnika i vijećnika da iznađu drugo rješenje , ili da se subvencioniraju pogođene kategorije  građana, no ipak na kraju, usvojena je Odluka o poskupljenju grijanja po cijeni od 2,50 KM/m2 +PDV , te kanalizacije za 35% od cijene utroška vode. Ispred kluba HDZ-a Gordana Ćurić je iznijela prijedlog da se sa povećanjem cijene kanalizacije krene u realizaciju od 01.01.2018.godine, dok će se s poskupljenjem grijanja krenuti od početka grijne sezone.

Nakon ove Odluke pristupilo se preostalim tačkama Dnevnog reda, odnosno Prijedlogu Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina neposrednom pogodbom, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za vatrogastvo, Saglasnosti za mogućnost dodjele koncesije za eksploataciju mineralne i izvorske vode na lokalitetu Ponijevo, Saglasnosti za mogućnost dodjele koncesije o izgradnji trafostanice „Spomenik 2“, Prijedlogu Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana o radu lokalne uprave i o radu Općinskog vijeća, Prijedlogu Odluke o direktnom učešću građana u lokalnoj samoupravi, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje vanjskih članova radnih tijela Općine Žepče, te Prijedlozima Odluka o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevima Šime Šimića, „Hunes“ d.o.o. i Nesiba Husičića,Vinka Marića i Kadić i Sejide Husičić.

Posljednja tačka Dnevnog redabile je  Dopuna popisa legalizovanih akata iz bivše Općine Žepče sa sjedištem u Begovom Hanu.
U nastavku poslušajte osvrt jednog od vijećnika na iscrpno istraživanje našeg portala o najavi poskupljenja grijanja i kanalizacije u Žepču, a nakon toga možete poslušati i snimak kompletne 9. Sjednice OV Žepče.

{mp3remote}http://zepce.ba/audio/9.sjednica OV 26.09.mp3{/mp3remote}

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal