Poveži se putem

Žepče

Autoput Ozimica – Poprikuše: Obavijest o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne suglasnosti

Objavljeno

-

Temeljem članka 81. Zakona o vodama ZE-Do kantona,(„Sl.novine ZE-DO kantona broj 17/2007) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH broj 31/15, 55/19, 41/20)  Služba za gospodarstvo i financije daje slijedeću

O B A V I J E S T

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne suglasnosti

Obavještavaju se zainteresirane strane i javnost da je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko dobojskog kantona , općini Žepče, na nadležno postupanje dostavilo zahtjev JP „AUTOCESTE FBiH“ D.O.O. Mostar za izdavanje  prethodne vodne suglasnosti za uređenja vodotoka II kategorije ( Aletni potok, Bljuva, Bljuvica, Ljubna, Lokošnica, Sarajlića potok), uz trasu autoceste na Koridoru Vc, dionica Ozimica-Poprikuše.

Zainteresirane strane i javnost sa navedenog područja  mogu svoje primjedbe  na navedeni zahtjev  dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol  općine Žepče ili putem pošte na adresu: Služba za gospodarstvo i financije, Stjepana Radića 2, 72230 Žepče  u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti.

Pomoćnik Općinskog Načelnika

Advertisement

Namik Malićbegović, dipl.oec.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal