Poveži se putem

Žepče

Usvojen Nacrt budžeta općine Žepče za 2024. u iznosu od 12.600.000KM

Objavljeno

-

Na 28. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Žepče koja je održana u četvrtak, 30.11.2023. godine, usvojeni su Nacrt Proračuna općine Žepče za 2024. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2024. godinu.

U Nacrtu Proračuna općine Žepče za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 12.600.000,00 KM. Porezni prihodi su planirani u visini od 53,57%, neporezni prihodi u visini 25,53%, a tekuće potpore i donacije su planirani u iznosu od 20,88%. Nacrt i Odluku o izvršenju su vijećnicima predstavili općinski načelnik Mato Zovko i pomoćnik Službe za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, nakon čega su isti jednoglasno usvojeni.

Donesen je i zaključak da se na Nacrt Proračuna održi i Javna rasprava koja je zakazana za 11. prosinca 2023., u Sali Općinskog vijeća Žepče u 13:00 sati.

Jednoglasno je usvojeno i Izvješće o radu savjetnika-ca za poslove stručno-pedagoškog nadzora za nastavu na bosanskom i hrvatskom jeziku za školsku 2022/2023. godinu.

Usvojena je  i Odluka o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnina u KO ŽEPČE – VAN. Kada je u pitanju javna prodaja nekretnina, načelnik Zovko je pojasnio da se predmetno zemljište nalazi preko puta bivše tvornice “Mahnjača”. Ukupna procijenjena vrijednost zemljišta je 602.704,00 KM, a namjena je za izgradnju poslovnog objekta trgovinsko-uslužne djelatnosti.

Do kraja sjednice data je i Suglasnost za dodjelu koncesije Ograina II, a usvojene su i tri dodatne točke, koje su naknadno uvrštene u današnji rad Općinskog vijeća Žepče.

Advertisement

Općina Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal