Poveži se putem

BiH

Dom naroda PS FBiH: Izrađeno idejno rješenje interregionalnog čvorišta u području južno od Žepča

Objavljeno

-

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u četvrtak će se očitovati o amandmanima Vlade Federacije BiH na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“, koji su prošlog mjeseca usvojeni u Zastupničkom domu.

– Vodeći računa o tomu da Dom naroda još nije usvojio Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“, on će se kao prva točka naći na dnevnom redu 18. sjednice koju planiramo održati odmah po završetku prošlog tjedna započete 17. sjednice – potvrdila je danas za Fenu predsjedateljica Doma naroda Lidija Bradara.

Uz Prostorni plan na dnevnom redu će biti i amandmani Vlade Federacije koji se odnose na koridor Vc.

– Hoće li ih Dom naroda potvrditi budući da su već usvojeni u Zastupničkom domu, vidjet ćemo u četvrtak – kaže Bradara dodajući da će izaslanici Kluba Hrvata, kao i dosada, podržati sva rješenja koja su na dobrobit svih naroda i građana u Federaciji BiH, posebice rješenja koja su na polju ekonomskih reformi i osiguranja uvjeta za nove investicije.

Federacija BiH do sada ima izgrađena 92 kilometra autoceste na koridoru Vc, a do kraja 2018. godine u funkciji bi trebalo biti novih 40 kilometara.

Advertisement

Vladini amandmani predviđaju izmjene, među kojima se najznačajnije odnose  na dionicu Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever. Omogućavaju jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj i skraćivanje trase autoputa za 18 kilometara, kao i veću isplativost projekta.

Također, usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjerena na način da prolazi između aerodroma Mostar i magistralne ceste M17.

S promjenom položaja petlje Mostar Jug bit će osigurana, kako kaže pomoćnik federalnog ministra prostornog uređenja Zdenko Antunović, brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17.

– Izmjena položaja trase na poddionici Mostar Jug-Počitelj je uzrokovala izmjenu položaja trase na prethodnoj dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Ove dionice predstavljaju i obilaznicu grada Mostara – pojašnjava Antunović.

Planirane korekcije trase od Doboj-Juga do Drivuše treba da riješe pitanje priključka autoceste Tuzla-Žepče na autocestu na koridoru Vc i definiraju trasu koridora kroz Žepče. Izrađeno je idejno rješenje interregionalnog čvorišta u području južno od Žepča.

Predviđena je mogućnost polaganja instalacija energetske infrastrukture, vodoopskrbe, telekomunikacija, PTT instalacija, a prema prostornim i tehničkim mogućnostima u prostoru trase koridora Vc (zaštitnog pojasa) i u nazivu planskog dokumenta definiran je period od 20 godina važenja prostornog plana.

– Ovim amandmanima obuhvaćena je i definirana kompletna trasa autoceste koridora Vc od Svilaja (granica s Hrvatskom na sjeveru) do Biječe na jugu, na granici s Hrvatskom, koja će omogućiti koridor Vc i Jadransko-jonsku autocestu, odnosno utvrđen je konačan položaj trase autoceste kroz teritorij BiH – dodao je Antunović.

Advertisement

Ponuđena rješenja postat će, ako se odobre  u Domu naroda, sastavni dio Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“, koji će od objave u Službenim novinama FBiH važiti narednih 20 godina.

Osim tog akta, na novoj sjednici razmatrat će se predloženi zakoni o bankama, Agenciji za bankarstvo FBiH, hraniteljstvu, Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017- 2019 godina, Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka  od novembra 2015. do juna 2016. godine.

(FENA / Zepce.Ba)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal