Poveži se putem

BiH

Izgradnja autoceste Zenica sjever – Žepče jug kandidat BiH za finansiranje putem investicijskog okvira zapadnog Balkana

Objavljeno

-

Radovi na dionici Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) obuhvaćaju izgradnju četiri vijadukta i dva tunela. Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Ugovor o izgradnji dionice Koridora 5C Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) ukupne dužine 5,78 kilometara potpisan je danas u Sarajevu.

Ugovor su potpisali Jasmin Bučo, v.d. direktor JP Autoceste d.o.o. Mostar, kao investitor i Hamed Ramić, direktor Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, na čelu konzorcija, te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu supotpisnika, i u ime izvođača radova Josip Kuzmanić, direktor regije Strabag AG, Austrija.

Radovi na dionici Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) obuhvaćaju izgradnju četiri vijadukta i dva tunela. Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Radovi bi trebali biti okončani dvije i po godine nakon njihovog početka.

Početkom radova na ovoj dionici bit će otvoreno prvo gradilište na Koridoru 5C za novi investicioni ciklus vrijedan 892 miliona eura.

Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija u Vladi FBiH, naglasio je da BiH uvođenjem novog modela finansiranja izgradnje autoputa 5C ubrzava započete projekte, a naročito je važno finansiranje EBRD-a.

Advertisement

“Potpisivanje ovog ugovora rezultat je napornog rada Vlade FBiH, jer su u međuvremenu donijete značajne odluke u cilju rješenja problema, zbog kojih u prethodnom periodu nije bio moguć nastavak izgradnje ove dionice. Dogovoren je kredit s EBRD-om u iznosu od 36 miliona eura, kojim je konačno zatvorena finansijska konstrukcija”, istakao je ministar Lasić.

On je naglasio da je pozitivan novi pristup i odnos između EBRD-a i BiH koji se odnosi na novi četverogodišnji okvir finansiranja koridora 5C u iznosu od 300 miliona eura.

“Prve tranše tog dogovora su već u proceduri i odnose se na 36 miliona eura za ovu dionicu i 40 miliona eura za drugu fazu dionice Svilaj – Odžak. Ostatak sredstava je vezan za izgradnju ceste od Mostara iz pravca sjevera i iz pravca juga”, nagašava Lasić.

Također, na samitu u Beču prošle godine BiH je odobren grant od 22 miliona eura za prekogranični projekat za most na Savi i autocestu kod Svilaja.

Izgradnja autoceste Mostar jug – Počitelj i Zenica sjever – Žepče jug kandidati su BiH za finansiranje putem investicijskog okvira zapadnog Balkana, a konačno zatvaranje finansijske konstrukcije očekuje se u septembru u Parizu.

Da bi BiH dobila nova kreditna sredstva, nužno je donošenje strategije za promet, kako bi se završili projekti poput koridora 5C. Ministar Lasić ističe da je strategija u izradi i da se njeno okončanje očekuje u narednih nekoliko sedmica. “Povećanjem prihoda preduzeća Autoceste FBiH cilj je u naredne četiri godine izgraditi 2/3 koridora 5C”, zaključuje ministar Lasić.

Početkom radova na ovoj dionici bit će otvoreno prvo gradilište na Koridoru 5C za novi investicioni ciklus vrijedan 892 miliona eura.

Advertisement

Nova Uprava Autocesta FBiH se suočila sa izazovom finansijske stabilizacije preduzeća kao nositelja izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH. Zatečeno je 173 miliona KM kratkoročnih obaveza koje su pokriivene kvalitetnim izvorima EBRD-a u iznosu od 80 miliona KM i Razvojne banke u iznosu od 38 miliona KM. Preostali iznos je zatvoren finansijskim aranžmanima sa komercijalnim bankama tako da preduzeće sada ima stabilnu finansijsku situaciju koja omogućava da se nastavi s eksproprijacijom, odnosno s pripremom novih projekata.

(Slobodna Bosna)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal