Poveži se putem

ZDK

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno

-

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona, Povelje Kantona i Plakete Kantona, koje se dodjeljuju povodom 29. avgusta, Dana Zeničko-dobojskog kantona i otvoren je do 21. jula 2023. godine.


Povelja Kantona dodjeljuje se stranim državljanima koji su se istakli naročitim zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, razvijanju međunarodne saradnje, razvijanju međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije, vjere, kulture i dr.


Plaketa Kantona dodjeljuje se kao priznanje fizičkim licima, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana ili drugim pravnim subjekatima za doprinos razvoju Kantona u oblasti privrede, nauke, medicine, sporta, društvenih djelatnosti i umjetnosti.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove, političke organizacije, udruženja građana, poslanici, fondacije, pojedinci i drugi organi i organizacije.


Prijedlog treba da sadrži: ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja.


Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, na kojoj se obavezno mora naznačiti ko podnosi prijedlog za dodjelu javnog priznanja, kao i činjenicu da se podnosi Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Odboru za javna priznanja, direktno na Protokol Kantona ili putem pošte na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Vlada Zeničko-dobojskog kantona
Odbor za javna priznanja
Adresa: Kučukovići br. 2.
72000 Zenica
sa naznakom “NE OTVARATI”.

Advertisement

Javni konkurs za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona dostupan je na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona, na linku:

https://zdk.ba/javni-pozivi/item/11746-javni-poziv-za-dodjelu-javnih-priznanja-zenicko-dobojskog-kantona-2023

Stručna služba Skupštine ZDK

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal