Poveži se putem

Žepče

MUP ZDK Policijskoj stanici Žepče uručio novo službeno vozilo

Objavljeno

-

|||||

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Dario Pekić boravio je danas u Žepču gdje je u prisustvu policijskog komesara Semira Šuta, predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazima Huskića, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ive Tadića, ministra finansija u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Josipa Lovrića, načelnika općine Žepče Mate Zovke, predsjedavajućeg Općinskog vijeća Žepče Edina Šišića i drugih predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, Policijskoj stanici Žepče uručio jedno novo službeno policijsko vozilo.

Ministar Pekić je boravak u Žepču iskoristio da se, tokom razgovora sa načelnikom Policijske uprave i komandirima policijskih stanica, detaljno upozna sa bezbjednosnom situacijom na području ove općine. Bezbjednosna situacija ocijenjena je kao zadovoljavajuća što je, uostalom i u drugim gradovima i općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, u prvom redu, rezultat savjesnog, stručnog i profesionalnog rada policijskih službenika.

Današnjom dodjelom službenog policijskog vozila Policijskoj stanici Žepče uspješno je završen još jedan ciklus dodjele službenih vozila policijskim upravama i policijskim stanicama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Od početka 2021. godine ministar Pekić je organizacionim jedinicama u sastavu Ministarstva uručio ukupno 16 službenih vozila, a isti proj službenih vozila uručen im je i tokom prošle, 2020. godine. Sve ovo govori da Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Vladom i u skladu sa finansijskim mogućnostima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, čvrsto istrajava na svom opredjeljenju da održi kontinuitet u nabavci vozila i svih drugih materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za efikasan rad policijskih i drugih službenika.

U narednom periodu aktivnosti na planu opremanja Ministarstva unutrašnjih poslova novim službenim vozilima i svim ostalim materijalno-tehničkim sredstvima bit će nsatavljene. Na ovaj način, bit će olakšan rad i povećana efikasnost policijskih službenika i drugih uposlenika, a sve to za rezultat će imati povećan stepen lične sigurnosti građana Zeničko-dobojskog kantona i sigurnosti njihove imovine.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal