Poveži se putem

Žepče

Nove cijene i uslovi komunalnih usluga u Žepču

Objavljeno

-

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da je Općinsko vijeće Žepče na svojoj sjednici 27.10.2022. god. donijelo 4 odluke vezane za pružanje komunalnih usluga, i to: 

1. Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem.

Ovom odlukom zamijenjena je stara odluka.

Novom odlukom je regulirano pitanje dopuštenja za isključenje sa sustava centralnog grijanja sukladno želji korisnika. Sada je moguće da se svaki korisnik, koji to želi, može isključiti sa sustava centralnog grijanja. To je moguće uraditi samo izvan sezone grijanja. Također je ukinuta mogućnost t.z.v. „Toplog režima“, odnosno da se stan grije umanjenim intenzitetom uz plaćanje 30 % pune cijene grijanja. Sada je moguće biti na grijanju 100% ili potpuno isključen sa instalacija grijanja. Ova odluka je donesena na zahtjev „Konkurencijskog Vijeća BiH“.

2. Odluka o davanju suglasnosti za povećanje cijena usluga grijanjaOvom odlukom su povećane cijene grijanja stambenog prostora za 30%,  a cijene grijanja za sve javne i društvene ustanove, organe državne uprave, organe zakonodavne i izvršne vlasti su povećane za 35%.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpadaOvom odlukom povećana je cijena usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada za sve korisnike za 20%.

Advertisement

4. Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Žepče.

Ovom odlukom objedinjene su sve ranije izmjene i dopune iste odluke a dodatno je kao mogućnost sankcioniranja za neplaćanje parkinga uvedena nova mogućnost a to je da ovlašteni djelatnik JP „Komunalno“ može izravno izdavati prekršajne naloge za prekršitelje Odluke o parkinzima. 

Napominjemo da su cijena grijanja i cijena prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada povećane zbog iznimnog poskupljenja ulaznih troškova (ugalj, gorivo, gume, rezervni dijelovi,…).

JP Komunalno Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal