Poveži se putem

Žepče

Obavijest o prodaji poljoprivrednih proizvoda na žepačkoj pijaci

Objavljeno

-

U utorak 06.01.2018. godine pomoćnik općinskog načelnika pri Službi za gospodarstvo i finansije Namik Malićbegović održao je sastanak sa 18 prodavača koji vrše prodaju poljoprivrednih proizvoda na tržnici Žepče.

Isti su iskazali svoje nezadovoljstvo nemogućnošću prodaje malih količina svojih poljoprivrednih proizvoda zbog trenutne konfuzije oko primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH broj 79/17“).

Slijedom donesenih zaključaka sa sastanka, od Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je traženo pojašnjenje o primjeni navedenog Zakona koje u cijelosti objavljujemo.
             

FBiH Općine – Sve

„Poštovane kolegice i kolege,

Nakon mnoštva upita koja su pristigla u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz većine općina u FBIH, a odnose se na primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH” broj 79/17) a koji se dotiče i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava – obratili smo se Ministarstvu trgovine od kojih smo dobili sljedeći odgovor:

Advertisement

„Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH” broj 79/17) nije izvršena niti jedna izmjena odredaba koje se odnose na prodaju vlastitih proizvoda na pijaci od strane registrovanih poljoprivrednih proizvođača, OPG-ova. Isti, kao i do sada, mogu vršiti prodaju svojih proizvoda na pijaci.

Članom 39 a. Zakona je propisana i obaveza organizatora tržnice na malo da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na tržnici.

Dakle, izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini nije se na drugačiji način uredio status OPG-ova, oni i nadalje mogu slobodno prodavati vlastite proizvode na pijaci i isti nije u koliziji sa odredbama Zakona o poljoprivredi.

Prema gore navedenom, kao i Zakonu o poljoprivredi, članak 47. Zakona o poljoprivredi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,  br. 88/07, 04/10, 07/13 15/23) svi poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata (RPG i RK) i imaju status – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)  sa prijavljenim resursima biljne i animalne proizvodnje mogu slobodno prodavati svoje proizvode kao i do sada.
 

Članak 47.

Upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava
 

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava obavezan je za porodična poljoprivredna gazdinstava koja:

Advertisement

1. prodaju vlastite proizvode na tržištu,

2. podnose zahtjeve za novčane podrške i druge oblike potpore u poljoprivredi,

3. trebaju biti evidentirani u ostalim registrima iz ovog Zakona. “Službene novine Federacije BiH”, br. 88/07, 04/10, 07/13 15/23)

Prodaja iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnosi se na: prodaju registriranim fizičkim i pravnim licima koja neposredno otkupljuju proizvode za preradu ili daljnju prodaju, direktnu prodaju.

Zakona o poljoprivredi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,  br. 88/07, 04/10, 07/13 15/23)

Svim registriranim nositeljima OPG-a kao i njihovim članovima koji su prijavljeni na tom gospodarstvu možete izdati Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava u svrhu prodaje vlastitih proizvoda na tržnici.

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o poljoprivredi, će vršiti federalni i kantonalni poljoprivredni inspektori kao državni službenici sa posebnim ovlaštenjima u cilju provjere podataka koje dostavljaju poljoprivredna gospodarstva prilikom upisa u registre poljoprivrednih gospodarstava. (članak 55. i 56. stav 8, Zakona o poljoprivredi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,  br. 88/07, 04/10, 07/13 15/23)

Advertisement

Srdačan pozdrav,

Smiljana Kraljević

Savjetnica za RPG I RK“

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva  vrši u Službi za gospodarstvo i financije općine Žepče, ured broj 12.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal