Poveži se putem

Zavidovići

Obavještenje za penzionere – bivše uposlenike IP “Krivaja”

Objavljeno

-

Iz Gradske uprave Zavidovići izdali su saopštanje za penzionere – bivše uposlenike IP „Krivaja“ – u stečaju, a u povodu nedavne dodjele socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima.

Kako se navodi u obavijesti, nekoliko desetina zahtjeva je bilo podneseno od strane penzionera koji su radili u ovom nekadašnjem industrijskom preduzeću, ističući da kao kao penzionisane osobe nisu ispunjavali uslove za apliciranje za dodjelu ove vrste pomoći ostvarivanje prava na socijalno-interventnu pomoć.

Cijelo obavještenje prenosimo u nastavku:

Tokom završnog roka, po Obavještenju za prijavu prema objavljenim PRELIMINARNIM listama – potencijalnih korisnika (trenutno nezaposlenih i zaposlenih osoba) socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije čije je sjedište bilo registrovano na području Grada Zavidovići, u periodu od 28. do 31.10.2022. godine podneseno je nekoliko desetina zahtjeva od strane PENZIONERA bivših radnika IP Krivaja – u stečaju, te da je i poslije isteka roka za prijavu prema informacijama sa Pisarnice gradske uprave bilo i dodatnih penzionera koji su tražili obrazac zahtjeva za prijavu sa namjerom da podnesu zahtjev za pomoć, ali im je rečeno da je istekao rok za prijavu te da penzioneri i inače nisu mogli biti podnosioci zahtjeva za navedenu pomoć.

Na posljednjoj 6. sjednici Komisije kada su utvrđeni i preostali korisnici pomoći iz kategorije zaposlenih, pomenuta je i ova činjenica: da ima prijava „penzionera“ koji su podnijeli zahtjeve na propisanom obrascu predviđenom prema Obavještenju samo za „nezaposlene / zaposlene“,  te je konstatovano obzirom da se ne radi o prigovorima po Preliminarnim listama Komisija nema obavezu pojedinačno odgovarati po prijavama već da se Obavještenjem koje će se objaviti na Oglasnoj ploči i WEB stranici gradske uprave Zavidovići o istom obavijeste „aplikanti – penzioneri“, te ujedno informišu i preostali penzioneri „Krivaje“ koji su penzionisani u periodu od 11.07.2011. do 08.09.2022. godine (ukupno 705, prema spisku iz prijave poslodavca,  IP „Krivaja“ – u stečaju), da kao penzionisane osobe nisu mogli aplicirati za ostvarivanje prava na socijalno-interventnu pomoć.

Advertisement

U prilog iznesenoj konstataciji, a prema Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 08.09.2022. godine, kojom je data saglasnost na Program socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije sa područja Grada Zavidovići (vidjeti kopije Odluke i Programa – u prilogu),  ukazujemo  vam na  odredbu iz Programa kojom je precizirano ko može biti korisnik socijalno-interventne pomoći odnosno da to nisu penzioneri.

Programom pomoći, tačka 3. Cilj programa, određeno je: „Program se realizuje s ciljem pružanja socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima privrednih društava sa područja Grada Zavidovići, a koja su u postupku stečaja i / ili likvidacije tih preduzeća ostali bez posla.“, također u tački 6. Programa „Kriteriji za odabir korisnika“, stoji:

Korisnici Programa mogu biti bivši radnici privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije čije je sjedište bilo registrovano na području Grada Zavidovići koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. da imaju prijavljeno prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 2 (dvije) godine,
  2. da su evidentirani na spiskovima bivših radnika privrednih društava koji ispunjavaju kriterije Programa,
  3. da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i da nisu korisnici naknade za nezaposlenost,
  4. ukoliko su zasnovali radni odnos kod novog poslodavca da ukupna primanja po osnovu plaće koju ostvaruje kod novog poslodavca ne prelaze iznos veći od posljednje objavljene prosječne plaće Zeničko-dobojskog kantona.

Imajući u vidu citiranu tačku 6. Programa socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije sa područja Grada Zavidovići, odredbe kriterija c) i d) jasno definišu jedine dvije kategorije bivših radnika koje mogu ostvariti socijalno-interventnu pomoć, a to su: nezaposlene i zaposlene osobe, ali i oni pod uvjetima preciziranim u podtačkama c)  i d), tačke 6) Programa.

Prilog: Odluka o davanju saglasnosti na Program socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije sa područja Grada Zavidovići

Zportal

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal