Poveži se putem

Žepče

Odluka o dodjeli sredstava po “Javnom pozivu organizacijama civinlog društva, nevladinim organizacijama i sportskim klubovima”

Objavljeno

-

Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče, (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:04/09) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2018.godinu (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:08/14, Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva donosi ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA PO „JAVNOM POZIVU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA“ ZA 2018. GODINU PO LOD METODOLOGIJI.

Članak 1.

Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-05-92/18 Od 26.01.2018. godine, zatim na temelju Zapisnika Povjerenstva sa otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija formiranog po Rješenju broj: 01/1-05-92/18 Od 08.03.2018.godine, a koje je provelo postupak dana 28.03.2018.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”-transferi za kulturne manifestacije i transferi udrugama građana, isključivo na transakcijske račune udruga.

Članak 3.

Advertisement

Dodijeljujem sredstva za udruge iz oblasti sporta kako slijedi:

Članak 4.

Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”, transferi za sport, isključivo na transakcijske račune udruga.
 
Članak 5.

Općinski načelnik zadržava pravo da smanji ili povećava iznos dodijeljenih sredstava sukladno punjenju općinskog Proračuna.

Članak 6.

Za realiziranje Odluke se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal