Poveži se putem

Žepče

Odluka po „JAVNOM POZIVU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA“ za 2024.godinu

Objavljeno

-

Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče, (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:04/09) i Odluke o usvajanju proračuna Općine Žepče za 2024.godinu (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:9/22, Općinski načelnik na prijedlog povjerenstva donosi:

O  D  L  U  K  U

O DODJELI SREDSTAVA PO „JAVNOM POZIVU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA“  ZA 2024. GODINU

PO LOD METODOLOGIJI

Članak 1.

Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-04-112/23 Od 6.02.2024. godine, zatim na temelju Zapisnika Povjerenstva sa otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija formiranog po Rješenju broj 01/1-04-112-1/24 Od 21.03.2024.godine, a koje je provelo postupak dana 1.04.2024.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:

Advertisement
R.br.                                         NAZIV UDRUGEIZNOS U KM
1UDRUGA ŽENA „PRVA“1.500
2BZK „PREPOROD“ ŽEPČE4.000
3KUD „ILHAMIJA“2.000
4UDRUŽENJE SPEKAR ŽEPČE3.500
5SREDIŠTE ZA MLADEŽ PUTOKAZI2.000
6AUTO-MOTO KLUB „UNITED“ ŽEPČE2.500
7LOVAČKA ORGANIZACIJA „ORLOVIK“2.000
8HKDU „NAŠI KORIJENI“4.500
9HKDU OGNJIŠTA4.500
10LOVAČKA ORGANIZACIJA „JELEČ“2.000
11UDUŽENJE PENZIONERA I UMIROVLJENIKA5.000
12UDRUŽENJE ŽENA BEGOV HAN2.000
13HKDU „NAŠA BAŠTINA“ GLOBARICA3.000
14S.E.D „RODA“ GLOBARICA,1.000
15KUD SLOVO O ŽEPČU ŽEPČE4.500
16HUMANITARNO UDRUŽENJE MD1.500
17UDRUŽENJE DJEČJI  OSMIJEH2.000
18BIRAM ŽIVOT1.500
19UDRUŽENJE ŽENA „NAR“IN“ ŽEPČE2.000
20Udruga „ORATORIJ“-CENTAR ZA DJECU I MLADE2.500
21CEDRA1.000
22DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA MRLJA1.500
23KLUB STARODOBNIH VOZILA3.000
24HKD NAPREDAK3.000
25UG PROMO1.500
26UDRUŽENJE ŽENA ZLATNE NITI1.000
27KREATIVNA UDRUGA IVANČICA1.500
28UDRUGA MLADIH DOM1.000
39ŽEPAČKI KOBASIČARI – XEPCIO FARCIMENI2.000
30EARILUSION2.000
UKUPNO71.000

Članak 2.

Sredstva se prenose sa  Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”transferi za kulturne manifestacije i transferi udrugama građana, isključivo na transakcijske račune udruga.

Članak 3.

Dodijeljujem sredstva za udruge iz oblasti sporta kako slijedi :

R.br.NAZIV UDRUGE/SPORTSKOG KLUBAIZNOS U KM
1ŽOK „ŽEPČE“12.000
2KK ORLOVIK ŽEPČE36.000
3TENISKI KLUB T ŽEPČE1.500
4ŠKOLA SPORTA INTERNACIONAL1.500
5STOLNOTENISKI KLUB „ŽEPČE“1.500
6NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 191930.000
7SPORTSKI SAVEZ OPĆINE ŽEPČE5.000
8ŠAHOVSKI KLUB „ŽEPČE“3.000
9BBK „PEDALA“1.000
10SR „BOSNA“3.000
11RUKOMETNI KLUB „ŽEPČE“23.000
12KARATE KLUB VIKTORIJA6.000
13NK „DON BOSCO ŽEPČE“3.000
14UDRUGA PEDAGOGA TZK ŽEPČE3.000
15PLANINARSKO DRUŠTVO VIS2.500
17STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM1.000
18DŽUDO KLUB MAHNJAČA ŽEPČE5.500
19KARATE KLUB IPON2.500
20MALONOGOMETNI KLUB „ŽEPČE“ ŽEPČE6.000
21UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKA VIZIJA2.000
22PLANINARSKO DRUŠTVO MAHNJAČA1.500
23KLUB EXTREMNIH SPORTOVA2.000
24ENDURO KLUB ŽEPČE1.500
25SPORTSKO INVALIDSKI KLUB  „BOSNA 2“1.500
26U.P.K. LEPTIR3.000
UKUPNO158.500 KM

Članak 4.

Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”, transferi za sport, isključivo na transakcijske račune udruga.

Članak 5.

Advertisement

Općinski načelnik zadržava pravo da smanji ili povećava iznos dodijeljenih sredstava sukladno punjenju općinskog Proračuna.

Članak 6.

 Za realiziranje Odluke se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

Općina Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal