Poveži se putem

ZDK

Otkrivene 33 nevalidne diplome u ZDK-u, dok se 207 diploma još provjerava

Objavljeno

-

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjem zasjedanju Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK-a za period 2022. – 2024. godina i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije – potvrdio je Feni sekretar po ovlaštenju Ureda za borbu protiv korupcije ZDK-a Dževad Fejzić.

Shodno ranijim preporukama Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK), kroz Nacrt strategije za borbu protiv korupcije BiH, a koja još uvijek nije usvojena,  date su im smjernice i preporuka da izrade Strategiju za borbu protiv korupcije ZDK, koja je i usvojena 31. marta ove godine.

– Akcioni plan je operativni dokument i sastavni dio za implementaciju aktivnosti u sklopu spomenute strategije. U odnosu na prethodnu strategiju urađeno je niz izmjena, koje se, između ostalog, odnose i na uključivanje jedinica lokalne samouprave u sistem koordinacije borbe protiv korupcije. Ono što možemo istaći kroz ovaj akcioni plan, kao posebne aktivnosti, jeste da smo detaljno razradili ciljeve kroz mjere i aktivnosti za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije ZDK, a što će nam u konačnici dati dobar i sveobuhvatan okvir gdje ćemo moći na kvalitetan način da vidimo kako smo imali provedbu Strategije – napominje Fejzić.

Ured je profesionaliziran i funkcionirat će kao neovisno tijelo te će, kao samostalna organizaciona jedinica, započeti posao na uspostavi registara javnih nabavki, registra zaposlenih, registra imovine…

Neće biti novih zapošljavanja niti opterećenja za budžet ZDK-a, jer će, napominje, svih pet zaposlenika biti preuzeti iz već sistematizovanog Sektora za borbu protiv korupcije ZDK-a pri Ministarstvu pravosuđa i uprave ZDK. Predstoji donošenje i zakonskih okvira koji će omogućiti potpuno efikasan rad Ureda, kao što su Zakon za borbu protiv korupcije i Zakon o porijeklu imovine.

Vlada ZDK usvojila je i Informaciju o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama/diplomama uposlenih u javnom sektoru, nosioca izvršne vlasti i savjetnika nosioca izvršne vlasti u ZDK (revizija diploma), za izvještajni period od 31.05.2021. – 31.01.2022. godine, te Informacija o provođenju aktivnosti po Akcionom planu Vlade ZDK za prevenciju korupcije “COVID-19“, za period april-august te septembar-decembar 2021. godine, sa prijedlogom zaključka.

Advertisement

– Covid-Akcioni plan je dokument koji je kao inicijativa došao od APIK-a, shodno pandemijskom periodu. S obzirom da se sada nalazimo, na neki način, na kraju pandemije pa nemamo tih pandemijskih okvira, mi smo uradili završni izvještaj po ovom akcionom planu. Sve mjere i aktivnosti odnosile su se, između ostalog, na prevenciju zloupotrebe finansijskih i materijalnih donacija, postupke zapošljavanja u javnom sektoru, postupke javnih nabavka, prevencije zloupotrebe poticaja i pomoći privrednim društvima, privatnim preduzećima, poljoprivrednim subjektima, prevencije zloupotrebe korištenja temeljnih ljudskih prava i sloboda građana, usmjeravanje finansijskih sredstava iz budžeta ZDK na niže nivoe vlasti, unapređenje kapaciteta Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije- napomenuo je Fejzić.

Dodaje kako očekuju da će, završetkom pandemije, spomenuti akcioni plan staviti van snage, ali sve pobrojane mjere, u principu, sadržane su i u novom Akcionom planu te Uredbi o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije ZDK.

– Proces revizije diploma u ZDK-u je aktivnost na koju definitivno možemo biti ponosni. Od ukupnog broja uposlenika u institucijama, koji se u potpunosti ili djelomično finansiraju iz budžeta ZDK, proces revizije urađen je, otprilike, u omjeru od 80 posto. Reviziju diploma nismo radili za policajce, s obzirom da se prilikom zasnivanja radnog odnosa njima radi revizija diploma u SIPA-i, a za ostale državne službenike i namještenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK uradili smo reviziju diploma. Ukupan broj revizija je 8.469, što je jedan impozantan broj, u odnosu na ukupan broj uposlenih. Treba naglasiti da imamo 5.500 samo prosvjetnih radnika, odnosno uposlenika u obrazovnim ustanovama u ZDK-a – istakao je Fejzić.

U prethodnom su periodu, napominje, uradili prvi izvještaj za 2021., a sada su uradili i za drugi izvještajni period, kada su došli do saznanja da imaju 33 diplome koje nisu validne.

– Sve diplome koje nisu validne i saznanja do kojih smo došli u Uredu za borbu protiv korupcije ZDK, upućena su nadležnim organima na postupanje, a to jeste MUP-u i Tužilaštvu ZDK-a. Na dodatnoj provjeri imamo 207 diploma. Ne bih ništa prejudicirao. Čekat ćemo konačne rezultate naših koordinatore. Tih 207 diploma još uvijek nisu upućene na daljnju proceduru – kazao je Fejzić.

U narednom će period zanoviti zahtjeve prema svim kantonalnim organima i jedinicama lokalne samouprave. Nakon što okončaju proces revizije u ZDK-u, najavljuje Fejzić, sa svim stečenim iskustvima stavit će se na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave da formiraju svoje timove za revizuju diploma na svom području.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal