Poveži se putem

ZDK

Podrška i pomoć vlasnicima privatnih šuma na području ZDK

Objavljeno

-

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo  obavještava vlasnike privatnih šuma da će s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2018. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692 ) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

Tešanj             032/656-590
Maglaj                032/603-910
Zavidovići          032/868-410
Žepče                 032/880-759
Zenica             032/441-920
Kakanj            032/557-350
Visoko            032/734-893
Olovo                 032/825-475
Vareš               032/843-800

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal