Poveži se putem

Žepče

Potpisan Memorandum o saradnji između JU “Centar za socijalni rad Žepče” i “Centra za mentalno zdravlje”

Objavljeno

-

U utorak, 24.04.2018. godine, upriličeno je svečano potpisivanje Memoranduma o saradnji između JU “Centar za socijalni rad Žepče” i “Centra za mentalno zdravlje” pri JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“.

Memorandum o saradnji potpisali su Dr. Alma Mulić, voditeljica Centra za mentalno zdravlje, Dr. Ana Zlovečera Jukić ispred JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ i Edin Šišić ispred JU Centar za socijalni rad Žepče”.

Memorandum je potpisan u cilju provođenja zajedničkih aktivnosti na prevenciji mentalnih poremećaja, promociji mentalnog zdravlja, suzbijanju stigmatizacije i diskriminacije prema osobama sa mentalnim poremećajima, povećanju kvaliteta i kvantiteta usluga u zajednici, sveobuhvatnijoj procjeni socijalnih, kulturoloških, vjerskih i drugih aspekata u zajednici, suzbijanju siromaštva marginaliziranih skupina i poštivanju prava korisnika usluga.

Nadamo se da će uspostavjena saradnja omogućiti još kvalitetniji rad sa zajedničkim klijentima.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal