Poveži se putem

Žepče

Potpisan Ugovor između Općine Žepče i Dobrovoljnog Vatrogasnog društva Žepče

Objavljeno

-

Temeljem Uredbe o organiziranju službi za zaštitu i spašavanje u ZDK, općinski načelnik Mato Zovko i predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Eminudin Efendić su 20.10.2023. godine potpisali ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti službe za zaštitu od požara, čime je Dobrovoljno vatrogasno društvo Žepče ušlo u sustav zaštite i spašavanja Općine Žepče.

Ugovorom su utvrđena međusobna prava i obaveze između Općine Žepče i DVD Žepče u vršenju određenih zadataka u zaštiti i spašavanju ljudi, životinja i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i na otklanjanju posljedica nastalih djelovanjem tih nesreća.

Potpisivanju Ugovora je nazočio Amel Ahmić, stručni suradnik za zaštitu od požara i Vatrogastvo.

Ovim ugovorom DVD Žepče se obavezalo stvoriti uvjete i poduzimati sve mjere i aktivnosti koje su potrebne da se Služba odmah aktivira kada Općinski stožer civilne zaštite naredi njeno angažiranje radi vršenja poslova zaštite i spašavanja koji su utvrđeni Odlukom o organiziranju i funkcioniranju službe, a koje se provode u fazi spašavanja i fazi otklanjanja posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće.

DVD trenutno broji 10 članova koji su prošli stručno osposobljavanje i obučavanje i položili ispit za dobrovoljnog vatrogasca. Sjedište društva se nalazi u Željeznom Polju, a djelokrug rada se odnosi na područje cijele općine.

DVD je osnovano u 11.-om mjesecu 2022. godine, a do sada je sudjelovalo na 4 intervencije.

Advertisement

Općina Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal