Poveži se putem

Žepče

Predstavnice Općine Žepče sudjelovale na regionalnoj konferenciji “Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana”

Objavljeno

-

Pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić i stručna suradnica za civilnu zaštitu Blaženka Mamić, su 30.11. i 1.12.2022. godine sudjelovale na regionalnoj konferenciji “Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana” koja se organizira u okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unaprjeđenje strategija pripravnosti- PREPS. Projekt u BiH provodi CRS, financiran je sredstvima USAID-a, a Općina Žepče je među općinama koja implementira navedeni projekt.

Pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić je bila panelist na temu važnost sudjelovanja mjesnih zajednica u izradi akcionih planova zaštite i spašavanja.

Konferencija je poslužila kao prilika za razmjenu iskustava i procesa, razmišljanje o oblastima za poboljšanje, obećavajućim praksama i mogućnostima za prilagođavanje programa kako bi se zadovoljile prioritetne potrebe zajednica u područjima podložnim katastrofama.

Konferencija je pružila priliku da se preispitaju napori za smanjenje rizika od katastrofa, kao i prioriteti u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030. Cilj konferencije je razmjena iskustava iz BIH i Srbije u jačanju efikasnosti Sistema zaštite i spašavanja, primjeni mjera smanjena rizika od katastrofa i kvalitetnog planiranja mjera i aktivnosti u okviru prevencije, odgovora i sanacije kao posljedica katastrofa.

Ispred USAIDa na konferenciji je sudjelovao John Patterson, a ispred CRS BiH/Balkan Sanela Imamović.

Općina Žepče

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal