Poveži se putem

Žepče

Predstavnici Općine Žepče na sastanku Radne grupe projekta Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada

Objavljeno

-

Nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju između Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ALBA Zenica d.o.o. Zenica,  Općine Žepče i JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče vezano za realizaciju projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“, u Zenici je 04.04.2019. godine održan prvi sastanak Radne grupe projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.

Sastanku su prisustvovali svi članovi Radne grupe. Ispred Općine Žepče prisustvovali su pomoćnik općinskog načelnika pri Službi za gospodarstvo i finansije Namik Maličbegović i direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče, Mirko Šumić.

Ovaj projekt, čiji je cilj unaprjeđenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDK i SBK, zajedno finansraju i realiziraju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i komunalno preduzeće ALBA Zenica d.o.o. i to u saradnji sa REZ Agencijom.

Na sastanku se razgovaralo o problemima vezanim za odlaganje posebnih kategorija otpada, prezentiran je projekt: planirane aktivnosti, očekivani rezultati i shema sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada u kontekstu projekta, definirana je uloga i zadaci Radne grupe, te najavljene aktivnosti planirane u narednom periodu. Svrha projekta je održivo rješenje za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada (dio komunalnog otpada) i pružanje mogućnosti općinama da ispune svoje zakonske obaveze, kako nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH.

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal