Poveži se putem

Žepče

Predstavnik UPIP-a Žepče na prezentaciji dokumenta “Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu”

Objavljeno

-

Izvršna direktorica UPIP-a Žepče, gđa. Mira Jović prisustvovala na prezentaciji dokumenta „Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu“, održanoj u prostorijama EU Delegacije u BiH u Sarajevu. Prema nalazima Komisije, Bosna i Hercegovina se vratila na reformski put i započela sa rješavanjem preostalih prioriteta na putu pristupanja Evropskoj uniji, kao što je pokazalo i usvajanje Reformske agende u julu.

Za dalji napredak zemlje na evropskom putu, potrebno je ostvariti smisleni napredak u provedbi Reformske agende kao jedan od uslova da bi Evropska unija razmatrala zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo.

Politički konsenzus o evropskoj budućnosti zemlje izražen u “Zajedničkoj izjavi” iz februara ove godine treba dalje pretočiti u usvajanje i harmoniziranu primjenu potrebnih reformi u cijeloj zemlji.

Također, da bi se zemlja mogla konkretno pozabaviti narednim koracima na svom putu evropskih integracija potrebno je jačanje javne uprave, unaprjeđenje saradnje na svim nivoima i uspostavljanje učinkovitog mehanizma koordinacije po pitanjima koja se tiču Evropske unije.

Od domaćih vlasti se očekuju rezultati po ključnim preostalim prioritetima u pravosuđu u skladu sa preporukama Strukturiranog dijaloga o pravosuđu. Od Bosne i Hercegovine se dalje očekuje pozitivno ispunjavanje uslova u provedbi Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju, uključujući i prilagodbu nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal