Poveži se putem

ZDK

Premijerka Mehmedić održala radni sastanak s članovima Upravnog odbora Privredne komore ZDK

Objavljeno

-

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić održala je radni sastanak s članovima Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, kojeg čine predstavnici najvećih kompanija u ovom kantonu.

U radu sastanka učestvovali su i ministar za privredu Samir Šibonjić, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zlatko Jelić i ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Draženka Subašić.

Razgovarano je o modalitetima međusobne saradnje te problemima i izazovima s kojima se suočavaju kompanije ovom u kantonu, koji je jedan od pokretača ekonomskog razvoja FBiH i BiH.

Trenutno najveći problemi kompanija su nedostatak kvalifikovane radne snage i neusklađenost obrazovnih kurikuluma sa potrebama tržišta rada, ali i parafiskalni nameti koji su destimulišući za kompanije, kao i strane i domaće investitore.

Istaknuto je da Vlada i Privredna komora trebaju djelovati sinergijski prema višim nivoima vlasti gdje se najvećim dijelom kreiraju zakonski okvir i propisi za rad privrede.

Premijerka Mehmedić je rekla da Vlada pridaje izuzetan značaj ekonomiji i jačanju konkurentosti domaćih kompanija te da zahtjeve privrede razmatra i kroz Ekonomsko-socijalno vijeće za područje ZDK-a. Navela je da je i u interesu institucija da se ukidaju nameti koji opterećuju rad kompanija te stvara kvalitetan zakonski okvir, jer privreda generiše vrijednost iz koje se pune budžeti.

Advertisement
  • Imamo apsolutni respekt i poštovanje prema svemu što radite. Vlada je otvorena prema privredi, a vjerujem da ćemo sada nakon formiranja Vlade FBiH imati i prohodnost odluka, što će omogućiti provođenje reformi koje će doprinijeti poboljšanju ukupnog ambijenta za rad privrede – rekla je premijerka Mehmedić.

Dodala je da je Vlada opredijeljena da nastavi realizaciju programa podrške jačanju konkurentnosti te da je intencija da se budžetska izdvajanja za ovu namjenu povećavaju. Tako je nova Vlada iznos podsticaja za privredu povećala sa prošlogodišnjih 4,5 miliona KM na 8,3 miliona KM u 2023. godini.

Vlada i Privredna komora su zadnjih nekoliko godina, zajedno s partnerima, realizovali više projekata s fokusom na stručno osposobljavanje, obuku i zapošljavanje radnika, koji su stekli stručne kvalifikacije potrebne na tržištu rada.

Prošle godine je za projekat “Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu” iz budžeta izdvojeno 45.000 KM, a u 2023. godini za ovu namjenu je planirano 55.000 KM.

Na sastanku je dogovoreno da dvije strane uskoro potpišu memorandum o saradnji koji će biti okvir za dalju saradnju i aktivnosti te omogućiti uključivanje u zajedničke projekte stranih i domaćih partnera.

Press služba ZDK

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal