Poveži se putem

BiH

Produžene saglasnosti za vađenje šljunka u FBiH – Firma “Emil” nastavlja eksploataciju u Žepču

Objavljeno

-

Aktivisti koji se zalažu za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz vodotoka rijeka u Federaciji BiH ukazuju na to da još uvijek pojedina šljunkarska preduzeća u vađenju riječnog materijala vide isključivo priliku za laku zaradu ili da ga vade bez dozvola nadležnih, odnosno nezakonito, pa se iz tih razlona i ne javljaju na javne pozive.

Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo produžuje do 30.09.2023. godine ranije sklopljene ugovore i izdate vodne saglasnosti koji su vrijedili do 31.12.2022., sa privrednim društvima na lokalitetima u podslivovima rijeka u Federaciji BiH.

U pripremi su ugovori i rješenja o produžetku vodnih saglasnosti na traženje izvođača radova za vađenje riječnog materijala iz vodotoka rijeke Bosne i Krivaje na ukupno 13 lokaliteta.

Takođe, na 13 lokaliteta u vodotoku rijeka Drina, Vrbas i Bosna u općinama Foča u Federaciji BiH, Gornji Vakuf/Uskoplje, Maglaj i Kakanj, na kojim iz raznih razloga nisu ispunjeni uslovi za produženje roka ili ugovori nisu ni raspisani na poslednjem Javnom pozivu, tender će biti ponovljen. Postojeći ugovori, ukoliko su zaključeni, biće raskinuti.

Firma “BN Transport” d.o.o. iz Zavidovića po traženju i produženim ugovorima i vodnom saglasnosti izvodiće radove na lokalitetima „Brezik“, „Pjenovac“ i „Skroze“ na rijeci Krivaji, a “Ikan” d.o.o. Zavidovići na lokalitetu „Ušće Krivaje i Bosne“. Firma “Emil” d.o.o. Žepče će u ovoj općini nastaviti sa vađenjem riječnog materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu “Brezovo Polje”.

Na dva lokaliteta “Naselje Doboj” u općini Kakanj nastavak radova tražili su iz privrednog društva “Ado – Trans” d.o.o. iz Visokog, kao “Naselju Karaulsko polje – Silvestra”, takođe u kakanjskoj općini. Visočka firma “Mušinbegović” d.o.o. izvodiće u svojoj općini radove na lokalitetima “Naselje Mulića ada – Topuzova polja”, “Naselje Mulići – Šljunkara” i “Naselje Ozrakovići”.

Advertisement

Zeničkoj firmi “Almy – transport” d.o.o.  prudužen ugovor i vodna saglasnot do 30. septembra odnosi se na radove na lokalitetima “Bilino Polje” i “Bilmišće – Uzvodno od drvenog mosta”.

Iz aktivističkih grupa „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ i „Za legalnu eksploataciju šljunka u Zavidovićima i Žepču“ kažu da su očekivali produžetak, mada je on duži nego prošle godine, kada su radovi produženi za pet mjeseci.

„I ove godine je Javni poziv došao dosta kasno, a s obzirom da su u decembru i posebno u januaru bile obilnije padavine, pretpostavljamo da je to razlog dužeg produžetka roka za završetak radova. Nastaviti ćemo i dalje pratiti situaciju na terenu na lokalitetima na kojima su produženi ugovori, ali i postupati po uočenim radnjama šljunkara na mjestima gdje nema izdatih vodnih saglasnosti i ugovora“, navode aktivisti.

Aktivisti koji se zalažu za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz vodotoka rijeka u Federaciji BIH ukazuju da još uvijek pojedina šljunkarska preduzeća u vađenju riječnog materijala vide priliku za laku zaradu ili ga vade bez dozvola nadležnih, odnosno nezakonito, pa se iz tih razloga i ne javljaju na javne pozive. Da je to tako, vidi se po tome što je od 26 lokaliteta po Javnim pozivima pred kraj protekle godine za polovinu nije bilo zainteresovanih za radove ili ugovori po prethodnom pozivu nisu zaključeni.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal