Poveži se putem

ZDK

Protiv uposlenika “Bajre” u Žepču podignuta optužnica

Objavljeno

-

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 25.05.2022.godine, podiglo je optužnicu protiv Č. M. zbog krivičnog djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 1.  KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 06.06.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Žepče.

DETALJI OPTUŽNICE TUŽILAŠTVA ZDK

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka h), i člana 350. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem, optužnicu protiv Č. M., rođen 1973. godine u Zenici, Što je:

U toku februara 2020. godine a do 25.02.2020. godine, u Žepču, kao odgovorno lice u privrednom društvu „Bajra“ d.o.o. Travnik, u svojstvu šefa Poslovnice PJ 93 Žepče i ujedno i mesar u istoj na koje poslove šefa Poslovnice je raspoređen rješenjem o raspoređivanju na radno mjesto broj: … od 6.05.2017. godine kojim je, između ostalog, obavezan da rukovodi poslovnicom i uposlenicima u njoj,  da materijalno i finansijski duži i razdužuje robu i novac svaki dan i sravnjava sa inventurnom komisijom i da je ujedno materijalno i finansijski odgovoran za istu, da zadužuje i razdužuje robu za poslovnu jedinicu, radi inventure robe u poslovnoj jedinici zajedno sa nadređenima, kontrolište evidenciju dnevnog promete preko fiskalnog uređaja, vodi računa o otpremnicama, međuskladišnicama robe u poslovnoj jedinici, vrši prodaju i sortiranje mesa i drugih proizvoda u poslovnoj jedinici, vrši pripremu i panglanje mesa, te sortiranje u mesnici po najsavremenijim standardima, postupio suprotno navedenom i suprotno odredbama: Pravilnika o sistematizaciji i opisu poslova i radnih zadataka „Bajra“ d.o.o. Travnik broj: 113/2011 od 01.03.2011. godine kojim je u članovima 5. i 6. propisano da kvantitativno i kvalitativno izvršavanje povjerenih poslova treba da izvršava po najvišim standardima struke i da odgovara za ažurno, blagovremeno i tačno izvršavanje povjerenih poslova i Pravilnika o radu broj: 57/2019 od 04.01.2019. godine i broj: 3694/2016 od 25.04.2016. godine čiji sastavni dio je i tabelarni pregled organizacije i sistematizacije poslova koji u članu 5. Sektor maloprodaje za Poslovnicu Žepče u tačci 1.1. propisuje obaveze za Šefa poslovnice-mesara da je dužan da rukovodi poslovnicom i vrši prodaju i sortiranje mesa i drugih proizvoda, te suprotno odredbama članova 11. i 12. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine FBiH 83/09) koji, između ostalog, propisuju da sadržaj knjigovodstvene isprave mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i obim nastale promjene (kupovina, količina, cijena, ukupan iznos) i da se knjigovodstvena isprava mora sastaviti na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja, tako što je očito nesavjesno postupao u vršenju dužnosti prilikom prodaje mesa i nije evidentirao stvarno stanje prodanog mesa na kasi odnosno nije evidentirao prodane artikle na kasi u skladu sa prodajom ili je davao meso kupcima bez naplaćivanja istog, iako je znao i bio svjestan da takvim postupanjem može nanijeti štetu „Bajra“ doo Travnik, na šta je pristao, pa je takvim svojim postupanjem prouzrokovao manjak u robimesu u iznosu od 3.338,67 KM i nenaplaćenom mesu u iznosu od 1.221,21 KM odnosno prouzrokovao imovinsku štetu „Bajra“ doo Travnik u ukupnom iznosu od 4.559,88 KM koji iznos štete je obavezan da plati oštećenom „Bajra“ doo Travnik po pravomoćnoj presudi Općinskog suda Žepče broj: … od 26.10.2020. godine,

Dakle, kao odgovorna osoba povredom zakona i propisa očito nesavjesno postupao u vršenju dužnosti pa je zbog toga nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 1000,00 KM, čime bi počinio krivično djelo „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. stav 1. KZ F BiH.

Advertisement

072info

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal