Poveži se putem

Žepče

Rezultati ankete provedene u Žepču u sklopu MEG projekta o zadovoljstvu građana javnim uslugama u 2016.

Objavljeno

-

U mjesecu listopadu/oktobru i studenom/novembru 2016. godine, provedeno je anketiranje građana općine Žepče o zadovoljstvu javnim uslugama. Anketiranje građana i građanki je provedeno kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske, a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka putem ovlaštenog anketara.

Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno ispred zgrade uprave JLS, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave. U ispitivanju je sudjelovalo 298 građana i građanki općine Žepče.

Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca.  Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100%, jer se jedan dio ispitanika/ca izjasnio da je neutralan ili da ne zna.

U nastavku možete pogledati rezultate ankete.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal