Poveži se putem

Žepče

Sastanak i predaja računarske opreme Udruženju logoraša Žepče

Objavljeno

-

Jučer je u Žepču održan sastanak između predstavnika Saveza logoraša u BiH sa jedne, i Saveza udruženja logoraša ZDK i Udruženja logoraša Žepče sa druge strane. Na sastanku je bilo govora o problematici sa kojom se susreće, kako Udruženje logoraša Žepče tako i druga udruženja logoraša na području ZDK ali i šire, te o aktuelnim projektima podrške radu udruženja i logoraškoj populaciji.

Predsjednik Saveza prisutne je informirao o težišnim aktivnostima i planovima Saveza logoraša u BiH u tekućoj 2015. godini, te ukratko rezimirao rezultate Saveza  ostvarene u 2014. godini.

Ovom prilikom isporučena je komplet računarska oprema koju je Savez logoraša u BiH osigurao za potrebe kancelarije Udruženja logoraša Žepče ( računar i monitor sa pratećim komponentama i copy-print-scan-fax aparat ).

Predsjednik Udruženja logoraša Žepče gosp. Sulejman Ejubović zahvalio je predsjedniku Saveza Jasminu Meškoviću na posjeti i vrijednoj donaciji te izrazio uvjerenje da će ista doprinijeti podizanju nivoa kvaliteta rada ovog udruženja.

Predsjednik Mešković je naglasio da je jedan od ključnih ciljeva i obaveza Saveza logoraša u BiH da stvori pretpostavke za kvalitetan rad organizacija članica, a osiguranje tehičke opreme je zasigurno jedna od tih pretpostavki, te izrazio spremnost Saveza da organizacijama članicama pruži i druge oblike neophodne podrške.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal