Poveži se putem

ZDK

Sportski savez ZDK: Kome odgovara ovako stanje sporta u Ze – do kantonu?

Objavljeno

-

Sportski savez Zeničko-dobojskog kantona obavještava sportske klubove i udruženja s područja kantona, kao i našu sportsku javnost, da je 30.11.2016. godine podnio Skupštini ZDK Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu („Službene novine ZDK“, broj: 11/02, 1/04 i 9/11).

Ovom inicijativom Sportski savez ZDK traži vraćanje prava i obaveza sportskih općinskih i kantonalnih saveza, koja su istima bila dodjeljena osnovnim Zakonom o sportu ZDK iz 2002. godine, a koja su ukinuta donošenjem zakona o izmjenama i dopunama navedenog zakona iz 2004. i 2011. godine. Vraćanje navedenih prava i obaveza odnose se na prikupljanje programa aktivnosti sportskih klubova prilikom planiranja budžeta kantona i općina, utvrđivanja kriterija i predlaganje programa i opsega finansiranja javnog interesa u sportu, obezbjeđivanje izvještaja o pravdanju načina utroška dodjeljenih sredstava od strane klubova i udruženja prema kantonalnom ministarstvu finansija, resornim gradskim i općinskim službama za poslove finansija i budžeta, te posebno donošenje zakonske odredbe kojom će se utvrditi da sredstva namijenjena za sport ne mogu biti manja od 1% ostvarenih budžetskih prihoda u prethodnoj godini.

U nastojanju obrazloženja svojih zahtjeva iz ove inicijative, Sportski savez ZDK je pojasnio sve negativne posljedice postojećeg lošeg stanja u oblasti sporta, kao i razloge loše situacije u sportu, a koji su nesumnjivo uzrokovani upravo navedenim izmjenama i dopunama osnovnog zakonskog rješenja.

Izmjenama i dopunama osnovnog zakona ukinut je prvobitno utvrđeni minimum budžetskih sredstava za sport od 1% ukupnog budžeta kantona, pa tako sada shodno čl. 45. ovog zakona imamo situaciju da smo jedini kanton koji nema definisan iznos sredstava za sport, i on se dobiva različito za svaku godinu, iz čega proizilazi da ukoliko ZDK smatra da nije u mogućnosti, onda i ne mora planirati sredstva za sport.

Povodom ove inicijative Sportskog saveza ZDK, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK dalo je većinom negativno mišljenje i to na način da samo preferira postojeća zakonska rješenja, a koje je odmah potom svojim zaključkom potvrdila i Vlada ZDK, na svojoj sjednici održanoj 29.12.2016. godine. Ipak, vjerujemo da je upravo ova inicijativa motivisala ZDK da konačno, poslije 6 godina od posljednih izvršenih izmjena i dopuna, 05.05.2017. godine donese Prečišćeni tekst Zakona o sportu.

Advertisement

Shodno propisanoj proceduri, naša je inicijativa uvrštena na dnevni red za 49. sjednicu Skupštine ZDK (http://zdk.ba/component/k2/item/5623-nastavak-49-sjednice-skupstine-zenicko-dobojskog-kantona), ali se o istoj još uvijek nije raspravljalo, jer je sjednica prekinuta, te će se o inicijativi raspravljati na njenom nastavku zakazanom 07.11.2017.godine sa početkom u 10:00 sati. Radeći studiozno na ovoj inicijativi, Sportski savez ZDK je uz istu priložio i primjere zakonskih rješenja u drugim kantonima, gdje su utvrđene zakonske odredbe,kojima će se utvrditi fiksirana (procenat) sredstva za sport.

Obzirom da i Ministar dolazi iz sporta kao i neki od zastupnika, sigurni smo da će prepoznati problematiku koja vlada u sportu, te podržati neke od stavki iz naše inicijative.

Koristimo priliku da pozovemo našu sportsku javnost, da s pažnjom isprati odnos svih zastupnika u Skupštini ZDK prema istoj, jer je ona ključ rješenja za većinu naših problema u oblasti sporta. Istovremeno, apelujemo na sve zastupnike u Skupštini ZDK, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost, da u cjelosti razmotre našu inicijativu, kao i sve mogućnosti udovoljavanja njenim zahtjevima.
U suprotnom, imajte na umu da uskraćivanjem svoje podrške ovim našim naporima za zaštitu javnog interesa u sportu u cjelosti preuzimate odgovornost za loše stanje u sportu, kao i sve dugogodišnje uzroke koji su doveli do teške situacije u sportu.

U Zenici, 06.11.2017. godine                        
SPORTSKI SAVEZ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal