Poveži se putem

ZDK

Uređeno korito rijeke Bosne žele i u Žepču i Zavidovićima

Objavljeno

-

||||

Aktivisti su pozvali građane da prijave eksploataciju šljunka izvan odobrenih područja, uključujući i ona za koja nisu dostavljene ponude privrednih društava Federalnom vodnom inspektoratu na telefon 033/563-382 ili mejl: info @ fuzip.gov.ba ili nadležnim policijskim stanicama.

Nakon Doboja, Vukosavlja, Modriče, Šamca, Maglaja i Zvornika, građanski aktivisti koji se bore za uređenje i zaštitu korita rijeka u BiH pokreću aktivnosti i na području općina Zavidovići i Žepče.

Među početnim aktivnostima koje su preduzeli je obezbjeđenje informacija od zvaničnih institucija o legalnim lokalitetima za vađenje materijala iz korita rijeke Bosne i njenih pritoka, kao i sa zemljišta uz njenu obalu.

U traganju za tim informacijama, od Agencije za vodno područje rijeke Save – Sarajevo neuobičajeno brzo dobili su odgovor da je ova agencija, kao nadležna, sklopila ugovore i izdala vodne saglasnosti do 31.12.2021. godine sa privrednim društvima na lokalitetima u općini Žepče „Između gradskog kolskog i željezničkog mosta“ sa „Profil Isolation“ iz Žepča, za „Naselje Begov Han“ sa „Almy Transport“ iz Zenice, dok je lokalitete „Naselje Golubinja do ušće Željeznice“, „Naselje Želeća uzvodno od mostova“, „Ušće rijeke Ograjine“ i „Ušće rijeke Papratnice“ dobilo privredmo društvo „Špic Beton“ iz Zenice.

Takođe, Agencija je informisala grupu da na raspisani Javni poziv za vađenje materijala iz vodotoka ponude nisu dostavljene za lokalitete u općini Zavidovići „Brezik“, „Pjenovac“ i „Skroze“ na rijeci Krivaji i za „Ušće Krivaje i Bosne“.

Advertisement

Iz ove grupe pozvali su građane da, ukoliko uoče ili imaju sumnje u nelegalnu eksploataciju šljunka na nekim od neodobrenih lokacija, prijave nelegalno vađenje materijala iz vodotoka. Njihovom pozivu pridružili su se i iz neformalne grupe „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“, koje je Agencija iz Sarajeva upoznala da su na području ove općine sklopili ugovor za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne i izdala vodne saglasnosti do 31.12.2021. godine „Profil Isolation“ iz Žepča samo na lokalitetu Ulišnjak-Fojnica. Takođe i da za raspisani Javni poziv u ovoj općini nije bilo ponuda za izvođenje radova na vađenju materijala iz vodotoka na lokalitetima „Uzvodno od gradskog mosta“ i „Nizvodno od gradskog mosta“ u Maglaju, kao ni za lokacije „Omerdino polje“,  „Ušće rijeke Jablanice“ i „Ušće rijeke Liješnice“.

Aktivisti ove dvije grupe su pozvali građane da prijave eksploataciju šljunka izvan odobrenih područja, uključujući i ona za koja nisu dostavljene ponude privrednih društava Federalnom vodnom inspektoratu na telefon 033/563-382 ili mejl: info @ fuzip.gov.ba ili nadležnim policijskim stanicama MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u Maglaju, Zavidovićima i Žepču.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal