Poveži se putem

BiH

Vijeće ministara BiH zabranilo izvoz šumskih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. oktobra

Objavljeno

-

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donio je odluku o privremenoj zabrani izvoza iz zemlje određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. oktobra.

Odluka je donesena u skladu sa inicijativama Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja, koji se prvenstveno ogledaju u enormnom rastu cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta.

Zabranom izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta razvrstanih u 13 tarifnih oznaka, uključujući i drvene brikete, žele se osigurati neophodne količine za prerađivačku industriju, otkloniti prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u Bosni i Hercegovini i spriječiti kritične nestašice ogrevnog drveta za stanovništvo i privredu, te javne ustanove u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, prouzrokovane krizom na svjetskom tržištu energenata.

Po isteku roka primjene ove odluke, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može preispitati primjenu ove odluke i prije isteka njenog važenja u slučaju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i službenim glasilima entiteta.

Advertisement

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe ranije donesene odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta sa 67. vanredne sjednice, kao i njena izmjena sa 54. redovne sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal