Poveži se putem

ZDK

Vlada ZDK: Odluka za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje malih hidroelektarana

Objavljeno

-

Na 35. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije JKP „RADNIK“ d.o.o. Zavidovići, za izgradnju i korištenje malih hidroelektarana: MHE „PREKIDNA KOMORA“ snage 52 kW i MHE „HLORNA STANICA“ snage 54 kW na magistralnom vodovodu zavidovićkog vodovoda.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona i na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesija. Objekti malih hidrocentrala predviđeni su na mjestima prekidnih komora na kojima se oslobađa višak pritiska u cjevovodu, te se na taj način energija koja se sada gubi, pretvara u električnu energiju, i to na potpuno ekološki prihvatljiv način. Tako će se ubuduće umjesto gubitka energije ostvarivati dobit od proizvodne električne energije, od čega će i općina Zavidovići i Kanton ostvarivati prihod po osnovu koncesione naknade. Naime, jednokratna koncesiona naknada iznosi 11.500,00 KM, a tekuća godišnja koncesiona naknada za period od 30 godina u iznosu od 5% od ukupnog prihoda od proizvedene električne energije na obje hidroelektrane. Predviđena investicija za izgradnju predmetnih malih hidroelektrana iznosi  766.423,00 KM.

Na istoj sjednici Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela Odluku o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na poziciji „Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija“, kojom se prvobitno planirani iznos od 135.000,00 KM uvećava za 100.000,00 KM, iz razloga što je u toku 2015. godine ostvaren veći priliv po osnovu naknada za koncesije, kao rezultat pokrenutih postupaka utuženja koncesionara za dugove iz ranijeg perioda, te izvršenih uplata jednokratne koncesione naknade pri zaključenju tri nova koncesiona ugovora. Predloženim uvećanjem omogućava se realizacija transfera općinama prema izvršenim uplatama koncesionih naknada, u skladu sa Odlukom o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija, kojom je utvrđeno da se uplaćena sredstva raspodjeljuju u omjeru 70 % općini i 30% Kantonu.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal