Poveži se putem

Žepče

Zbog neodgovornih građana premješteni kontejneri za PET i aluminijske ambalaže

Objavljeno

-

Prošle godine su u blizini Osnovne škole Žepče postavljena 2 metalna kontejnera prilagođena za odvojeno odlaganje PET ambalaže (PVC boce) i aluminijskih limenki.

Namjera nam je bila da na taj način potaknemo građane a osobito djecu, da stvaraju naviku odgovornog gospodarenja otpadom, te da prodajom prikupljene PET ambalaže i aluminijskih limenki  pomognemo Centru za osobe sa posebnim potrebama u Žepču.

Zbog neodgovornog ponašanja građana ova ideja nikada nije u cijelosti zaživjela. Naime, i pored toga što su metalni kontejneri bili zaključani, neodgovorni građani su u kontejnere odlagali miješani komunalni otpad, da bi na kraju brave bile i odvaljene. Nakon postavljanja jačih katanaca neodgovorni građani iz obližnjih objekata su miješani kućni otpad nastavili odlagati pored kontejnera što je stvorilo ružnu sliku i nered. Obzirom da je predmetna lokacija na vrlo vidljivom mjestu i u blizini škole, ovakvo stanje kvari opću sliku grada i nije održivo.

Da bi otklonili navedeni problem primorani smo kontejnere premjestiti na drugu lokaciju. Nova lokacija je preko puta Srednje mješovite škole u Žepču. Nadamo se da će građani u blizini nove lokacije biti odgovorniji i kulturniji te podržati ovaj projekt.

Do sada prikupljena PET ambalaža i Al. limenke su skladištene na Pretovarnoj stanici u Žepču, te će po prikupljanju dodatnih količina biti prodate, a novac uručen Centru za osobe sa posebnim potrebama u Žepču. – Poručili su iz JP “Komunalno” Žepče.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal