Poveži se putem

Žepče

Žepče je na 10. mjestu u svijetu po proizvodnji maline

Objavljeno

-

U opštini Žepče je od 2014. godine registrovano novih 10 preduzeća sa stranim kapitalom. Investitori su iz Njemačke, Švedske, Hrvatske, Turske, Norveške , i Italije. Isto toliko domaćih investitora investiralo je dodatno u svoje proizvodne/uslužne kapacitete kao što su proširenje proizvodnog pogona u drvnoj industriji, gradnja bazena i izgradnja motela u sektoru ugostiteljstva , izgradnja hladnjače, izgradnja farme i slično.

Direktorica Razvojne agencije Žepče, Branka Janko istakla je da je u 2015. godini registrovano oko 500 novih radnih mjesta s tim što taj broj konstantno raste. Najveći broj radnih mjesta otvoren je u tekstilnoj industriji, zatim u drvopreradi I metalopreradi.

„Općina Žepče je prilagodila sve procedure koje se tiču lokalnog nivoa potrebama privatnog sektora. S obzirom da se registracija obrta vrši u Općini Žepče – Služba za gospodarstvo i finansije, dozvola za rad se može dobiti u toku 24 sata uz dostavu uredno popunjenog zahtjeva i dodatne dokumentacije. Pri gradnji objekata, investitorima je na raspolaganju Centar za dozvole, koji rješava pitanje gradnje za privatni sektor a Općina Žepče je donijela Odluku o izmjeni odluke o građevinskom zemljištu kojom se naknada za rentu i uređenje zemljišta, investitorima koji grade u Industrijskoj zoni Polja a koji se bave proizvodnom djelatnošću umanjuje od 35 % – 75% u ovisnosti od broja zaposlenih. Industrijska zona „Polja“ je kompletno infrastrukturno opremljena i stavljena na raspolaganje investitorima po povoljnim uvjetima“ – objašnjava Janko.

Ona je kao pozitivan primjer navela da je opština Žepče usvojila Politiku za javno privatni dijalog koji je inovativan model saradnje javnog i privatnog sektora. Osnovan je Lokalni ekonomski forum koga čine predstavnici javnog i privatnog sektora ( 17 članova) koji se redovno sastaju i razgovaraju o potrebama privatnog sektora. Iz javno-privatnog dijaloga proističu inicijative koje potiču stvaranje povoljne poslovne klime za domaće i strane investitore. U 2015. godini pokrenuto je 7 inicijativa od kojih je 5 realizovano a za dvije inicijative je u toku realizacija, a godinu ranije ( 2014) pokrenuto je 13 inicijativa koje su takođe realizovane.

ŽEPČE U BROJKAMA

Advertisement

Opština Žepče se nalazi na 10. mjestu u svijetu po proizvodnji maline. (FAOSTAT).
Godišnja proizvodnja maline u opšini Žepče je preko 800 tona i ta količina raste iz godine u godinu.
Izvoz je u 2014. godini porastao za čak 65% u odnosu na 2013. godinu
U 2015. godini izvoz je veći za 58% u odnosu na 2014. godinu.
Najveći udio u izvozu čini tekstilna industrija (55%), koju prati drvoprerada 26%,
metaloprerada 17% a ostali sektori 2%.
Pokrivenost uvoza izvozom takođe je u znatnom porastu a u 2015. iznosila je 96%.

U NAREDNE TRI GODINE VRLO POVOLJNA POSLOVNA KLIMA

Statistike kažu da je u prethodnim godinama obim starnih investicija bio u padu, ali prema informacijama iz FIPA (Agencija za promociju stranih investicija u BiH) ovaj trend bi se mogao promijeniti. Prema prognozama, samo u 2016. godini bi mogle iznositi od 980 miliona KM do 1,08 milijardi KM, dok se za 2017. predviđaju u iznosu od 940 miliona KM do 1,04 milijarde KM, a u 2018. godini predviđena su u nešto nižem iznosu od 910 miliona KM do 1,01 milijardi KM.

Pored ulaganja u elektroenergetski sektor, značajnija strana sredstva bi mogla donijeti i ulaganja u autoputeve, međutim, najavljuju se i ulaganja u pojedine fabrike. Ekonomisti kao interesantan i moguće izvodiv projekat pojavljuju i moguće ulaganje u Tvornicu cementa Banovići, ukupne vrijednosti oko 400 miliona KM.

Dakle, struka kaže da investitora ima i da nisu svi digli ruke od ove zemlje. Možda je iznenađenje što su opštine koje se ističu u stvaranju povoljnog investicionog ambijenta „male“ opštine poput Teslića, Tešnja i Žepča, a ne neki veći centri, ali mali koraci koji su napravljeni mogli bi ovu zemlju odvesti na neki bolji put kojim će ljudi dolaziti u BiH, a ne odlaziti glavom bez obzira.

(6yka.com)

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal