Poveži se putem

BiH

Donesena Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju HE Begov Han 9,8 MW, na rijeci Bosni u općini Žepče

Objavljeno

-

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu „Alumunij“ d.d. Mostar u periodu 2015-2019. godina.

Utvrđen je Nacrt zakona o sudskoj policiji Federacije BiH kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od značaja za njenu organizaciju i rad.

Danas je utvrđen i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (NVO) u Federaciji BiH kojim se uređuje obaveza nadležnih institucija i privrednih subjekata Federacije BiH u provođenju Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme BiH i Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene.

Cilj danas utvrđenog Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, je poboljšanje zakonskih rješenja s ciljem otklanjanja nedostataka uočenih tokom primjene važećeg Zakona o prekršajima. Predloženim zakonskim tekstom otklanjaju se postojeće smetnje u radu inspekcijskih organa i pokreće postupak harmonizacije rješenja iz oblasti prekršaja u FBiH s važećim propisima o prekršajima na nivou BiH i RS-a.

Federalna vlada utvrdila je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH kojim je propisano da su prostorni i urbanistički planovi koje donosi Parlament razvojni planski dokumenti i donose se na period od 20 godina. Također, predviđeno je da se planski period odlukom Parlamenta može produžiti za određeni period, najviše za 10 godina, ukoliko u okviru tog perioda Ministarstvo prostornog uređenja uradi analizu i predloži njegovo produženje.

Advertisement

Usvojen je Akcioni plan za razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019. -2020. godina kao planski dokument za ovaj prelazni period do izrade Strategije razvoja Federacije BiH za period 2021.-2027. godina i donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Klas” d.d. Sarajevo koje je jednokratno izmirilo dugovanja, odnosno obaveze koje su bile predmet konsolidacije.

Vlada Federacije BiH prihvatila je Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu revidiran od nezavisnog revizora, uključujući i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem FBiH za 2018.godinu, te informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2018. godine koji će biti upućeni Parlamentu Federacije BiH.

Vlada se upoznala i sa Izvještajem za 2018. godinu o funkcioniranju informacionog sistema SOTAC-a, WEB softverske platforme koja omogućava evidentiranje svih korisnika socijalne pomoći, kao i sve oblike primljene pomoći u Federaciji BiH.

Nakon što je usvojila informaciju Federalnog ministarstva pravde o izvršenju presuda Ustavnog suda FBiH od 2.12.2015. i 6.3.2019. godine, Vlada FBiH je zaključila da će iz parlamentarne procedure povući Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima i Nacrt zakona o advokaturi.

Donesena je i Odluka o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Begov Han 9,8 MW, na rijeci Bosni u općini Žepče, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Oslobođenje PORTAL

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal