Poveži se putem

Žepče

Foto i video: Ekipa portala Zepce.Ba na vodozahvatu “Ravna rijeka”

Objavljeno

-

Zbog sve većeg razočarenja naših sugrađana kad je u pitanju voda iz gradskog vodovoda u Žepču, ekipa portala Zepce.Ba odlučila je porazgovarati sa menadžmentom JP “Komunalno” Žepče, kako bi čitateljima približila razloge učestalog zamućenja vode, kao i moguća rješenja ovog gorućeg problema.

U JP “Komunalno” Žepče su nam rekli da je najbolje da se zaputimo sa njima na teren kako bismo na licu mjesta vidjeli o čemu se radi.
To smo i učinili.

Danas smo zajedno sa uposlenicima ovog preduzeća posjetili vodozahvat “Ravna rijeka”. Pokazali su nam uživo šta je najveći problem zamućivanja vode. Pored obilnih padavina i topljenja snijega koji u znatnoj mjeri zamućuju vodu, najveći problem je sječa šume nedaleko od ovog vodozahvata, udaljenost oko 1-1,5km, a čiju nadležnost imaju Šume Republike Srpske.

-“Svjedoci ste da smo u posljednje vrijeme u više navrata ukazivali na ovaj problem, ali još uvijek nije iznađeno rješenje” – rekao nam je direktor JU “Komunalno” Mirko Šumić, te istakao:
-“Trenutno pokusavamo iznaći najpovoljnije rješenje kako bismo ublažili posljedice ovog vandalizma i građanima isporučili što je moguće čisću vodu” – rekao je direktor Šumić.

Na ostala pitanja nam u ovom trenutku nisu mogli odgovoriti, a čitaocima poručuju da će uskoro biti informisani.

Advertisement

U prilogu vam donosimo i saopštenje za javnost JP “Komunalno” koje je nedavno upućeno korisnicima gradskog vodovoda.

Naime, već u aprilu 2017. godine “Šume Republike Srpske” su krenule sa sječom šume uzvodno od vodozahvata “Ravna rijeka”. Odmah smo poslali dopise Kantonalnom vodnom inspektoru, Federalnom vodnom inspektoru i Glavnom vodnom inspektoru RS. O svemu smo obavijestili i Općinsko vijeće Žepče.

Od Kantonalnog i Federalnog inspektora smo dobili obavijest da oni nisu nadležni za poduzimanje mjera jer se radovi odvijaju na području Republike Srpske.

Glavni inspektor Republike Srpske je bio na licu mjesta i obećao da će poduzeti mjere da se prilikom sječe provode sve potrebne mjere zaštite vodotoka. Na licu mjesta smo se više puta uvjerili da se mjere zaštite vrlo slabo provode i o tome smo ponovno izvjestli sve inspekcije.

Tokom cijelog ljeta je vršena sječa šume i izvlačenje trupaca sa teškom mehanizacijom što je dovelo do oštećenja tla i stvarilo usjeke na padinama iz kojih svaka veća kiša ispire zemlju i dovodi je u korito Ravne rijeke. Obzirom da tokom ljeta nije bilo većih padavina, ovaj problem i nije bio toliko izražen. Sada, nakon obilnijih i dugotrajnijih kiša stanje se toliko pogoršalo da su velike količine mulja završile u cjevovodu i njegovim elementima (rešetke, prekidne komore, ventili i.t.d.) da je čak došlo do blokiranja dotoka i potpunog pražnjenja rezervoara.

Treba napomenuti da filter postrojenje nije u mogućnosti da prečisti ovako jako zamućenu vodu pa stoga potrošači povremeno dobijaju zamućenu vodu.

U nastavku vam donosimo jedan kratki video i nekoliko fotografija, kako biste vidjeli o kakvim problemima je riječ.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal