Poveži se putem

Žepče

Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja u porodici

Objavljeno

-

Održavanjem konsultativnih sastanaka u Usori, Maglaju i Žepču Centar za pravnu pomoć ženama započeo je drugu fazu implementacije projekta pod nazivom „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Tokom prethodna dva dana aktivistice Centra i predstavnici/ce policije, centara za socijalni rad, suda, NVO i medija razmjenivali/e su svoja iskustva i definisali prepreke koje stoje na putu adekvatne prevencije i zaštite od nasilja nad ženama.

Poseban fokus sastanaka posvećen je problemu nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija. Zbog nepostojanja zakonskog okvira koji bi regulisao zaštitu od ove vrste nasilja Centar, kao i institucije sistema nadležne za zaštitu nasilja i nasilja u porodici ostaju nemoćne.

Ovi sastanci biće jedna od vodilja u kreiranju i/ili unapređenju zakonskih mogućnosti i mehanizama zaštite od nasilja, sa fokusom na nasilje koje se čini upotrebom modernih tehnologija.

Fotografije sa sastanaka možete pogledati na ovoj poveznici.

Advertisement

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

(Centar za pravnu pomoć ženama)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal