Poveži se putem

Žepče

Javni poziv: “Pomoć obiteljima sa troje i više djece“ u školskoj/akademskoj 2023./24. godini

Objavljeno

-

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna Općine Žepče za 2023. godinu, a u svrhu provođenja mjera „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“ koji redovno pohađaju osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje, u vidu jednokratne novčane pomoći u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini.

II.

Za namjenu iz prethodne točke, u Proračunu Općine Žepče je predviđeno 45.000 KM ( slovima: četrdesetpet tisuća konvertibilnih maraka) koje će biti ravnomjerno raspoređene na svako dijete, uzimajući u obzir broj prijavljenih na Javni poziv.

III.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

  • kućnu listu
  • uvjerenje o prebivalištu (za svako dijete)
  • rodni list (za svako dijete, u originalu ili kopiji)
  • potvrdu škole/akademske ustanove da se nalaze na redovitom školovanju/studiranju
  • potvrdu banke o tekućem računu roditelja/staratelja

IV.

Javni poziv ostaje otvoren do 15.07.2023. godine. Sve prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, izravno na Protokol općine Žepče ili  poštom na adresu: Općina Žepče ul. Stjepana Radića br:2, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece na školovanju/studiju).

Advertisement

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Obrazac za prijavu

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal