Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi za 2024.

Objavljeno

-

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009“), članka 18. Odluke o izvršenju proračuna općine Žepča za 2024. godinu „Sl.glasnik općine Žepče broj 10/2023“) i  Programa poticaja za poljoprivredu u 2024.godini sa kriterijima raspodjele broj 1/1-20-728/24 od 14.06.2024.godine,

   Općinski načelnik objavljuje:

   JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POTICAJ  U  POLJOPRIVREDI U 2024. GODINI

   I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaj u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2024. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“. 

    II  Osnovni uvjeti za sudjelovanje na Javnom pozivu

   1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica, poljoprivredni obrti i poljoprivredna pravna lica koja ispunjavaju osnovne uvjete:

   1.1. Imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju na području općine Žepče

   Advertisement

   1.2. Upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u općini Žepče

   1.3. Upisali svoju proizvodnju za koju podnose zahtjev u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u 2024.godini -ažurirali podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata za 2024. godinu

   1.4. Blagovremeno podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije

   1.5. Nemaju novčanih dugovanja prema općini Žepče ni po kakvoj osnovi.

    III Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom

   r.br. Vrsta poticajaPosebni kriterijiDokumentacija
                     1. Proizvodnja i prerada mlijeka  i uzgoj krava u sistemu krava-tele U uzgoju minimalno dvije  krave sa ušnom markicom i redovnom   kontrolom njihovog  zdravstvenog stanja– zahtjev sa uplaćenom pristojbom– V5 obrazac ne stariji od godinu dana– kopija potvrde o aktivnom bankovnom  
      2.  Rasplodne svinjeU uzgoju minimalno tri   rasplodne svinje starije od godinu dana  sa redovnom kontrolom zdravstvenog stanja istih– zahtjev sa uplaćenom pristojbom– potvrda nadležne Veterinarske stanice o brojnom stanju grla – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
     3.  Pčelarska proizvodnjaMinimalno deset a maksimalno 100 košnica pčela sa redovnom kontrolom zdravstvenog stanja istih– zahtjev sa uplaćenom pristojbom– potvrda o aktivnom članstvu u udruženjima  pčelara općine Žepče– kopija potvrde o aktivnom bankovnom  računu
       4.   Proizvodnja jagodičastog voća  Poljoprivredna udruženja i zadruge općine Žepče koje vrše organiziran otkup jagodičastog voća od proizvođača općine Žepče.  -zahtjev sa uplaćenom pristojbom  – podaci o otkupljenim količinama voća   zadruge/udruženje u 2024.godini sa tabelarnim  prikazom otkupljenih količina po vrstama i  količinama jagodičastog  voća za sve  poljoprivredne proizvođače– kopija zahtjeva za otkup jagodičastog voća  u ZDK sa pečatom prijema istog– kopija potvrde o aktivnom  bankovnom računu  
   5.Proizvodnja povrća, cvijeća i jagoda u plastenikuZasnovana proizvodnjau plastenicima na jednoj lokaciji  minimalne površine 200m 2  a maksimalno 500 m2– zahtjev sa uplaćenom pristojbom  – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu  
    6. Proizvodnja povrća na otvorenomeZasnovana proizvodnja na otvorenom povrća jedne kulture na  minimalnoj  površini od  1000 m2  – zahtjev sa uplaćenom pristojbom   – dokaz o kupovini sjemena (račun) – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
   7.Proizvodnja žitaricaZasnovana proizvodnja na minimalno 3000 m2  a maksimalno 10 000 m2 i istom površinom  se ne ispunjava uvjet Federalnog poticaja za sjetvu žitarica – zahtjev sa uplaćenom pristojbom   – dokaz o kupovini sjemena (račun) – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu  
   8.Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim obrtimaAktivan poljoprivredni obrt registriran najmanje 5 godina od dana objave Javnog poziva-zahtjev sa uplaćeno pristojbom  – uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i  doprinosima u 2024. g – kopija rješenja o otvaranju obrta– kopija potvrde o aktivnom bankovnom  
   9.Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim zadrugama i udrugama općine ŽepčeDjelatnik uposlen  kod zadruge/udruge najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva.– zahtjev sa uplaćenom pristojbom  – uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i doprinosima  u 2024. -ovjerena kopija Ugovora o radu sa poljoprivrednom zadrugom/udrugom– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
    10.Potpora redovnih aktivnosti poljoprivrednih Udruženja i zadrugaPoljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  registrirane najmanje dvije godine od dana objave Javnog poziva i koje su aktivne u svom radu. – zahtjev sa uplaćenom pristojbama   – podaci o broju članova  i opisu namjene sredstava -financijska bilanca  za 2023.godinu/zapisnik sa Skupštine– izvješće o utrošenim sredstvima iz 2023. godine– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

   IV Vrednovanje zahtjeva

   Vrednovanje i rangiranje prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja zahtjeva ,utvrđuje da li je proizvodnja ažurirana u tekućoj godini, vrši  uviđaj na terenu, utvrđuje ispunjenost uvjeta zahtjeva te izvješće sa prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje. Spisak potpunih, nepotpunih kao i neblagovremenih prijava će se objaviti na oglasnoj ploči općine Žepče a predmeti arhivirati.

   Advertisement

   V Mjesto, način i rok podnošenja prijava

   Obrazac prijave na javni poziv i informacije o istom se mogu dobiti  u Centru za pružanje

   usluga građanima općine Žepče,  web stranici  www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.

   Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče pojedinačno, za svaku kategoriju poticaja.

   Rok podnošenja zahtjeva  je dvadeset dana od dana objave Javnog poziva (do 17.07.2024.)                               osim za vrstu poticaja pod rednim brojem 4. za koju je rok podnošenja 20.10.2024.godine.

   Advertisement

   Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal