Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za dodjelu sredstava za trajno stambeno zbrinjavanje

Objavljeno

-

Općinski načelnik Općine Žepče, u skladu s Odlukom o dodjeli sredstava općinama Zeničko – dobojske županije za pomoć u izgradnji objekata za potrebe obitelji čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nepogode, broj 02-14-19400/14 od 02.10.2014.godine, koju je donijela Vlada Zeničko – dobojska županija, a kojom je Općini Žepče odobren iznos od 321.300,00 KM, objavljuje Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava osobama koji žele samostalno trajno riješiti svoje stambeno pitanje izgradnjom stambenih objekata na zemljištu čiji su oni vlasnici.

Sve zainteresirane osobe mogu dostaviti svoju prijavu, koja treba da sadrži:

– Dokaz o vlasništvu (posjedovni list ili zemljišno-knjižni izvadak ukoliko postoji) parcele na kojoj se nalazio uništeni objekt

– Uvjerenje nadležne službe da je stambeni objekt podnositelja prijave u potpunosti uništen usljed prirodne nepogode

– Kućnu listu

Prijavu dostaviti u zatvorenoj kuverti, direktno putem Pisarnice Općine Žepče, u roku od sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva na Web stranici i oglasnoj ploči Općine Žepče.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal