Poveži se putem

Zenica

Metalurg City Centar Zenica prodan za 15,1 miliona KM

Objavljeno

-

Nakon neuspjelih prethodnih javnih nadmetanja održano je treće ročište za javnu prodaju Hotela Metalurg City Centar. Za najpovoljnijeg ponuđača proglašen je “Metalurg City Center” d.o.o. Zenica, a koji je u obavezi da ponuđenu cijenu u iznosu od 15.100.000,00 KM (umanjenu za položeno osiguranje) plati u roku od 15 dana od održanog ročišta a najkasnije do 23. 09. 2017. godine.

Ovaj iznos najpovoljniji ponuđač je obavezan uplatiti na transakcijski račun stečajnog dužnika.

Hotel je do sada bio u vlasništvu NBI ĆURIĆ d.o.o. Žepče u stečaju.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal