Poveži se putem

Zenica

Studentski centar u Zenici će primiti 220 studenata – Prijavite se na konkurs

Objavljeno

-

Studentski centar Univerziteta u Zenici objavio je konkurs za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u narednoj akademskoj godini. U studentski dom će prema utvrđenim kriterijima biti primljeno 220 studenata na smještaj i ishranu, koji su u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35 posto.

Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, najmanje 20 kilometara udaljeno od Zenice.

Svi kandidati za smještaj u studentski dom dužni su u prilogu prijave dostaviti dokumenta, koja moraju biti izdata od nadležnih institucija odnosno organa i ne smiju biti starija od šest mjeseci, a nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

Nakon rangiranja kanditata, koje će obaviti komisija za prijem, rang lista studenata biće objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Univerziteta u Zenici. U slučaju nedovoljnog broja primljenih kandidata biće objavljen i naknadni konkurs/natječaj početkom oktobra/listopada ove godine.

(enb)

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal