Poveži se putem

Žepče

Održan 3. sastanak Koordinacionog tima za izradu PKI općine Žepče

Objavljeno

-

Dana 20.08.2015.godine u Sali OV Žepče, održan je treći sastanak Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. Tema sastanka bila je priprema za bodovanje prijedloga za investiranje koji su putem Protokola Općine Žepče prijavljeni od strane predstavnika mjesnih zajednica, privatnog sektora, NVO-a, javnih ustanova, općinskih službi – općinskog načelnika i građana općine Žepče.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za investiranje za Programa kapitalnih investicija općine Žepče, koji je raspisao Općinski načelnik, je bio otvoren od 04.05.2015. do 04.06.2015. godine, a za vrijeme njegova trajanja u svrhu animiranja javnosti na aktivno uključenje u dugoročno planiranje razvoja općine Žepče, provedena je medijska kampanja.

Članovima Koordinacionog tima su na sastanku prezentirane do sada provedene aktivnosti, te podijeljeni prijedlozi projekata koji će biti pojedinačno bodovani prema kriterijima koje je usvojilo Općinsko vijeće.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal