Poveži se putem

Žepče

Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Žepče

Objavljeno

-

U četvrtak, 30. listopada 2014. godine s početkom u 10,00 sati održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Žepče. Pored Općinskog načelnika s pomoćnicom i pomoćnicima, Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Općinskog pravobranitelja, predstavnika OSCE-a, ravnatelja osnovnih i srednje škole općine Žepče sjednici su nazočila 24 vijećnika, dok je jedan opravdano bio odsutan.

Na početku rada sjednice moglo se naslutiti da će 20. sjednica Općinskog vijeća biti interesantna po mnogo čemu, pa i po, iako nije uobičajeno, otvorenoj raspravi na postavljena vijećnička pitanja.

Posebnu buru izazvalo je pitanje vezano za trasu puta na koridoru 5c. Naime, Klub poslanika Stranke demokratske akcije (SDA) u jednom je trenutku zahtijevao sazivanje izvanredne sjednice Općinskog vijeća Žepče na kojoj bi se razmatrala informacija o promjeni trase na koridoru 5c na dionici koja prolazi kroz naseljeno mjesto Golubinja.

Nakon petnaestominutne stanke koju je zatražio Klub poslanika HDZ-a, donesen je Zaključak kojim se Općinskom načelniku sugerira da ne izdaje nikakvu, pa ni načelnu suglasnost, dok se ne dobije na uvid ili ne objavi prijedlog nove trase i ne provede javna rasprava o istoj. Ovaj Zaključak je usvojen jednoglasno.

Također je donesen Zaključak da se konačno riješi i pitanje zgrade Biroa za zapošljavanje u Žepču koja svakodnevno predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike.

Po prvi put od osnutka reagiralo je i Etičko povjerenstvo Općine Žepče formirano od strane Općinskog vijeća koje je na zaprimljenu prijavu zasjedalo i donijelo Odluku kojom se vijećniku Općinskog vijeća Mehinagić dr. Kemalu izriče mjera javnog ukora.

Advertisement

U obrazloženju Povjerenstva se navodi da je zaprimilo prijavu skupine građana MZ Papratnica, zastupanu po Emilu Hrkaću u kojoj se navodi da se vijećnik Kemal Mehinagić prema toj skupini ponašao nedolično i uvredljivo, ničim motiviran. Povjerenstvo je također utvrdilo da je zaprimljena prijava opravdana, te da je vijećnik svojim ponašanjem prekršio odredbe etičkog kodeksa izabranih dužnosnika Općine Žepče. Prije obrazloženja ove Odluke, vijećnik Kemal Mehinagić kolegu vijećnika Marinka Tokića nazvao je uvredljivim imenom.

Nakon duge i nadasve zanimljive diskusije na postavljena vijećnička pitanja konačno je usvojen i dnevni red.

Izvješće o procjeni šteta od obilnih padavina svibanj 2014. godine bila je prva točka dnevnoga reda 20. sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Izvješće je vijećnicima prezentirala predsjednica Općinskog povjerenstva za procjenu šteta nastalih na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća Brigita Lovrić, koja je između ostalog naglasila da je namjera navedenim Izvješćem utvrditi točnu vrstu i veličinu štete na materijalnim dobrima u vrijednosnim pokazateljima, području, vremenu i uzroku štete, koja se određuje prema korisnicima i vlasnicima materijalnih dobara na kojima je šteta nastala.

Sami rezultati procjene štete koristit će se za utvrđivanje konkretnih mjera koje treba poduzeti radi otklanjanja nastalih šteta, kao i utvrđivanju veličine gubitka u društvenom bogatstvu. Ovi rezultati će se koristiti i za pružanje pomoći nastradalom području iz sredstava koja se po zakonu osiguravaju za saniranje posljedica od prirodnih i drugih nesreća iz proračuna Federacije, županije, općina ili drugih izvora koji se mogu koristiti za ove namjere. Povjerenstvo je utvrdilo da ukupna šteta na teritoriji općine Žepče iznosi 27.216.000,00 KM.

Na 20. sjednici Općinskog vijeća Žepče Izvješće o radu i realizaciji Godišnjeg plana i programa za školsku 2013./2014. godinu podnijeli su i ravnatelji i direktori osnovnih i jedne srednje škole sa područja općine Žepče.

Izvješća o radu OŠ “Žepče” Žepče, OŠ ”Fra Grga Martić” Ozimica, OŠ ”Abdulvehab Ilhamija” Željezno Polje, OŠ “Begov Han” Begov Han, OGŠ “Katarina Kosača-Kotromanić” Žepče, kao i Izvješće SMŠ ”Žepče” Žepče, vijećnici su pohvalili i uz male sugestije jednoglasno usvojili.

Advertisement

Osma i deveta točka dnevnog reda, Davanje suglasnosti na tržni red Tržnice u Žepču i Donošenje Odluke o parcijalnoj izmjeni regulacionog plana grada Žepča po zahtjevu Nermina Berbića također su jednoglasno usvojene.

Tekst preuzet sa www.radiozepce.com

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal