Poveži se putem

Žepče

Održana IX sjednica Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče

Objavljeno

-

U utorak, 28.06.2022. održana je IX. sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Na sjednici se raspravljalo o Informaciji o vanjskotrgovinskoj razmjeni općine Žepče, Izvještaju Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2021.-2022, a članovi LEF-a su informirani o početku revizije Strategije općine Žepče za period 2022.-2027. i izradi LEAP-a općine Žepče za period 2022.-2027. godina.

Stručna suradnica za MMSP i dijasporu Marijana Tomić prezentirala je informaciju o vanjskotrgovinskoj razmjeni općine Žepče za 2021. godinu, dok je pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović predstavio  ”Program kapitalnih investicija općine Žepče 2021.-2022”. Prema njegovim riječima ukupno je bio planiran 51 projekt u 2021. godini, u međuvremenu su implementirana dodatna nova 42 projekta koja nisu bila planirana. Ukupan broj realiziranih projekata je 93. Ukupan planirani proračun u 2021. godini bio je 3.356.000,00 KM a realizirano je 2.125.109,87 KM. Pomoćnik Načelnika kazao je kako Općina nastavlja sa daljnjom realizacijom prema planu.

Informaciju o izradi LEAP-a općine Žepče izložila je direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko kazavši kako je u 2022. godini započet proces izrade Lokalnog ekološkog akcionog  plana općine Žepče za 2022.-2027. godinu,  te je kazala kako je za izradu ovog strateškog dokumenta imenovana radna grupa,  a cjelokupnu koordinaciju izrade dokumenta vodit će Razvojna agencija Žepče. Također je navela kako je Lokalni akcioni plan zaštite okoliša (LEAP)  istovremeno i proces i dokument.

Početak revizije Strategije razvoja općine Žepče za period 2022.-2027. godine predstavio je Jugoslav Sarajlić, projekt menadžer u RAŽ-u koji je ukratko prezentirao faze revizije ovog strateškog dokumenta I najavio potrebu za većom uključenosti privatnog sektora u sam tijek revizije.

Direktorica Razvojne agencije Žepče na sjednici LEF-a najavila je Sajam maline i meda koji se ove godine održava 15.7.2022. godine te je prezentirala informacije o inicijativama koje su usvojene na prošloj sjednici LEF-a i koje su u međuvremenu provedene.

Općina Žepče

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal