Poveži se putem

Žepče

Održana Javna rasprava na Nacrt zakona o zaštiti od buke

Objavljeno

-

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 46. sjednici održanoj 5. januara 2013. godine prihvatila je Nacrt zakona o zaštiti od buke i uputila ga u javne rasprave.

Ovim zakonom utvrđuju se dozvoljeni nivoi buke, mjere zaštite od buke i način mjerenja buke, granični nivoi buke usklađeni sa namjenom prostora i dobu dana tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi, a posebno njihovo zdravlje, nadzor nad provođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu od buke.

U srijedu , 21. novembra 2013. godine s početkom u 9,00 sati u sali OV Žepče održana je Javna rasprava na Nacrt zakona o zaštiti od buke kojoj su nazočili Sead Čizmić, pomoćnik ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, te stručna saradnica u ovom Ministarstvu Amra Pojskić.

Javnoj raspravi su ispred Općine Žepče prisustvovali i predstavnici Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje na čelu s pomoćnicom načelnika Brigitom Lovrić, zatim građevinska inspektorica Ljiljana Grlić, općinski sanitarni inspektor Antun Martić, predstavnici Policijske uprave Žepče i Radio Žepče.

Kao glavni problem u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, Sead Čizmić ističe onaj koji se tiče buke koja dolazi iz ugostiteljskih objekata-kafića koji se najčešće nalaze u sklopu poslovno-stambenih zgrada. On kaže da u praksi treba nastojati popraviti određene odredbe ovog zakona.

U članu 27. ovog Zakona je navedeno: Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK. Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Zakona vrše, u okviru svojih nadležnosti, nadležne kantonalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i općinska komunalna inspekcija. Nadzor nad primjenom odredbi ovog Zakona koje se odnose na buku u periodu od 22,00 do 6,00 sati i 23,00 do 7,00 sati, kojom se krši javni red i mir, vrše nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK.

Advertisement

Javne rasprave na Nacrt zakona o zaštiti od buke bit će održane i u ostalim općinama ZDK.

Nacrt zakona o zaštiti od buke može se pogledati na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal